Obvestila za javnost

V občini Jesenice bo v prihodnjem mesecu vzpostavljen kolesarski sistem, imenovan ˝jeseNICE bikes˝. V tem avtomatiziranem sistemu bo na treh kolesarnicah za izposojo na voljo 15 mestnih in 6 električnih koles. Izposojeno kolo bodo uporabniki lahko vrnili na katero koli izmed treh kolesarnic oziroma na prosto stojalo sistema ˝jeseNICE bikes˝. Pred prvo uporabo se bodo morali uporabniki registrirati, pridobiti kartico za uporabo ter plačati znesek za registracijo v sistem, izposoja koles pa bo nato brezplačna. Kolesarnice bodo postavljene pri stavbi Občine Jesenice (C. železarjev 6), v neposredni bližini Turistično–informacijskega centra Jesenice (C. maršala Tita 20) in pri Kulturnem domu Hrušica (Hrušica 55/a). Hkrati z vzpostavitvijo kolesarskega sistema bo Občina Jesenice uredila tudi dve vstopni točki na daljinsko kolesarsko povezavo 910200 MMP Rateče–MMP Obrežje, ki poteka skozi občino Jesenice. Točki bosta na Stari Savi in v Športnem parku Podmežakla, na vsaki vstopni točki pa bodo postavljeni tabla z osnovnimi informacijami o kolesarski poti, klop, koš in pitnik vode.
Župan Občine Mirna Dušan Skerbiš je projekt Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji, v katerega je vključena tudi občina Jesenice, včeraj predstavil na 9. srečanju občin in županov Slovenije. V okviru konference Zlati kamen je bil projekt eden od treh predstavljenih primerov dobre prakse tako na Bledu kot v reviji, ki je izšla ob tej priložnosti. Sem zelo zadovoljen, da smo dobili povabilo, da predstavimo projekt Mreža postajališč za avtodome. Imeli smo idealno priložnost, da povemo, kaj želimo z njim doseči, in kako bomo vodili aktivnosti, ki so pred nami. Prepričan sem, da je to tudi za Slovenijo projekt, ki nam daje širom Evrope nove dimenzije prepoznavnosti, je povedal župan Občine Mirna Dušan Skerbiš.
Občina Jesenice bo konec tega tedna s promocijsko akcijo »Razvajaj se v mestu« s pomočjo več kot dvajsetih partnerjev, med katerimi so jeseniški javni zavodi, obrtniki, trgovski in gostinski lokali, na Jesenicah obeležila svetovni dan žena na zanimiv in pester način.
Lokalna akcijska skupina za razvoj podeželja Gorenjska košarica (LAS) je bila kot neprofitno pogodbeno partnerstvo, ustanovljena 2007 ter ima 42 ustanovnih članov iz javnega, zasebnega in neprofitnega sektorja in deluje na območju 14 občin Gorenjske; Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Jesenice, Jezersko, Mestna občina Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Tržič in Žirovnica.
Lokalna akcijska skupina za razvoj podeželja Gorenjska košarica (LAS) je bila kot neprofitno pogodbeno partnerstvo, ustanovljena 2007 ter ima 42 ustanovnih članov iz javnega, zasebnega in neprofitnega sektorja in deluje na območju 14 občin Gorenjske; Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Jesenice, Jezersko, Mestna občina Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Tržič in Žirovnica. Od leta 2007 je Lokalna akcijska skupina v sodelovanju s partnerji izvedla vrsto, s sredstvi LEADER sofinanciranih, uspešnih projektov, ki so prispevali k razvoju podeželja: vzpostavitev tematskih poti in otroških igrišč na podeželju, oprema za prireditve, priprava in izvedba otroškega parlamenta na temo ohranjanja narave in pomena tradicionalnih znanj, osveščanje in odstranjevanje invazivnih rastlin, vzpostavitev prvega biodinamičnega učnega vrta na Gorenjskem, popis in označitev hiš s starimi hišnimi imeni, razvoj in pilotna izvedba turističnih produktov, manjša oprema za tržnice in turistično informacijske centre, skrb za starejše  z izvedbo pilotnih delavnic in izdelavo visokih gred ter hotelov za žuželke … Pred nami je novo programsko obdobje 2014-2020, novi izzivi in nove naloge ter ključne s…
Jesenice, 23. 2. 2015 – Župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger je danes z odločbo imenoval vršilko dolžnosti direktorja občinske uprave Občine Jesenice. To je postala Simona Krese, sedanja vodja Skupne notranje revizijske službe občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica. Kdo bo prevzel mesto direktorja občinske uprave, bo znano po zaključenem javnem natečaju za položajno delovno mesto direktorja občinske uprave, ki je bil objavljen danes. Po tem, ko je župan Tomaž Tom Mencinger v začetku tega meseca s sklepom razrešil dosedanjega direktorja občinske uprave Občine Jesenice mag. Vitomirja Pretnarja, ki mu je delovno razmerje na Občini Jesenice prenehalo včeraj, je bila danes imenovana vršilka dolžnosti direktorja občinske uprave. Župan je to vlogo zaupal Simoni Krese, vodji Skupne notranje revizijske službe občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica. Simona Krese bo naloge vršilke dolžnosti direktorja občinske uprave opravljala do imenovanja novega direktorja, ki bo izbran na podlagi javnega natečaja. Ta je bil objavljen danes, rok za prijavo kandidatov pa se izteče 4. marca. Novi direktor bo tako…
Občina Jesenice tudi letos organizira akcijo sterilizacije oz. kastracije zapuščenih mačk. Ta bo potekala od 23. do 27. februarja 2015 na območju Občine Jesenice. Občane pozivamo, da v primeru, da opazijo zapuščene mačke, to sporočijo v Zavetišče Perun, Branku Pircu, na telefonsko številko 041 666 187 ali na Oddelek za gospodarstvo Občine Jesenice, na telefonsko številko 5869 260. Vse lastnike mačk opozarjamo, da živali v tem obdobju ne puščajo na prostem brez nadzora ali da jim namestijo ovratnice. Hkrati vas pozivamo, da: hranite le tiste mačke, za katere ste pripravljeni poskrbeti tudi sicer (sterilizacija, kastracija, obisk veterinarja). kot lastnik oz. skrbnik z zagotovitvijo osamitve, kontracepcije, sterilizacije ali kastracije preprečite rojstvo nezaželenih živali.
Na včerajšnji 4. redni seji Občinskega sveta občine Jesenice je bilo obravnavanih 19 točk, med katerimi je bila najpomembnejša druga obravnava proračuna občine Jesenice za leto 2015. Tega so svetniki sprejeli soglasno. Občinski svet občine Jesenice je na 4. redni seji Občinskega sveta Občine Jesenice proračun občine Jesenice za leto 2015 obravnaval takoj po potrditvi zapisnikov. Vloženih je bilo 15 amandmajev, od katerih je bilo šest amandmajev sprejetih, pet nesprejetih, štiri amandmaje pa so predlagatelji na podlagi dodatne obrazložitve strokovnih služb umaknili. Največje presenečenje seje je bilo zagotovo končno glasovanje o sprejemu proračuna, saj je za njegov sprejem glasovalo vseh 28 svetnikov.
Minuli teden je Svet ustanoviteljev JEKO-IN d.o.o. Jesenice potrdil novega direktorja javnega komunalnega podjetja JEKO-IN d.o.o. Jesenice. S 1. februarjem je vodstvo podjetja prevzel Uroš Bučar.
Župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger je s sklepom razrešil direktorja občinske uprave Občine Jesenice mag. Vitomirja Pretnarja, ki mu delovno razmerje na Občini Jesenice preneha z 22. februarjem. Glavni razlog razrešitve so nepremostljive razlike pri videnju vodenja občine in občinske uprave.
Občina Jesenice vas tudi v letu 2015 vabi k sodelovanju v akciji Razvajaj se v mestu, ki bo potekala v soboto, 7.marca, in nedeljo, 8. marca 2015. Gre za nadaljevanje in nadgradnjo skupne akcije v okviru Združenja za management mestnih središč, ki poleg Jesenic vključuje Občino Naklo ter Mestne občine Kranj, Ljubljana, Celje, Velenje in Koper. Akcija je uspešno potekala že v letu 2014. Namen akcije Razvajaj se v mestu je: spodbujanje povezovanja lokalnih ponudnikov (trgovcev, obrtnikov, gostincev in drugih malih podjetnikov), oblikovanje, promocija in trženje skupne konkurenčne ponudbe, spodbujanje potrošnikov k nakupovanju pri lokalnih ponudnikih, obdarovanje z izdelki in storitvami, ki jih najdemo v domačem okolju, ter s povezovanjem doseči večjo atraktivnost ponudbe in živahnejši mestni utrip. Ciljna skupina so dekleta, matere in žene s svojimi partnerji, ki praznujejo 8. marec. K sodelovanju vabljeni vsi lokalni ponudniki, ki ste v sklopu akcije pripravljeni pripraviti posebno promocijsko ponudbo blaga oz. storitev po posebnih cenah (popusti, darila, svetovanje…). Ponudba mora biti ciljni skupini dosegljiva 7. in 8. marca 2015 na…
Jesenice, 20. 1. 2015 - Danes se je začelo težko pričakovano nadaljevanje investicije na območju Hrenovice, ki so ga predstavniki investitorja, družbe Anepremičnine d.o.o., obljubili na decembrski seji občinskega sveta. Dokončana naj bi bila do septembra 2015.
V času kurilne sezone se v Sloveniji pogosto srečujemo s preseganji mejnih vrednosti PM10  v zunanjem zraku, ki jih je zaradi zaščite zdravja ljudi določila EU. Trdni delci, manjši od 10 mikronov, so eno od onesnaževal, ki ogrožajo zdravje ljudi, saj vstopajo v občutljive dele dihal.Do preseganj dnevne mejne koncentracije delcev PM10 prihaja izključno v zimskem obdobju leta. Vzrok za povišane koncentracije delcev so poleg emisij iz prometa in industrije predvsem emisije iz individualnih kurišč, svoje pa prispeva tudi meteorologija. V zimskem času prevladujejo v Sloveniji šibki vetrovi in stabilna atmosfera, kar ustvarja zelo neugodne razmere za razredčevanje emisij v zunanjem zraku.Število gospodinjstev, ki za ogrevanje in segrevanje sanitarne vode uporabljajo les, iz leta v leto narašča, saj je postala raba lesa za ogrevanje v zadnjih letih cenovno ugodnejša od rabe fosilnih goriv. Pri tem je potrebno spomniti, da je zelo pomembno, da se redno izvajajo  pregledovanja in čiščenja malih kurilnih naprav in z njimi povezanih dimnih vodov, zračnikov in pomožnih naprav, odstranjevanja katranskih oblog in izvedbe protikorozijske zaščite,…
Občina Jesenice je ena od skoraj 50 slovenskih občin, ki sodelujejo v projektu »Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji«. Projekt in vanj vključene občine se bodo v naslednjem tednu predstavile na največjem svetovnem sejmu za turizem in prosti čas (CMT) v Stuttgartu.
V sklopu 2. indijskih dnevov veleposlaništvo Indije v RS organizira koncert enega najvidnejših mojstrov saroda Prabhata Kumarja. Koncert bo v petek, 23. januarja, ob 20. uri v Gledališču Toneta Čufarja Jesenice.
Danes zjutraj smo bili obveščeni o grafitih s sovražno vsebino (uperjeno proti muslimanom), ki so se pojavili na treh lokacijah v občini. Lokacije z grafiti so si ogledali občinski redarji, po prijavi na policijo pa tudi jeseniški policisti, ki dejanje obravnavajo kot prekršek ter trenutno zbirajo obvestila o kršitelju. Občina Jesenice je po obvestilu o pojavu grafitov in prijavi na policijo nemudoma posredovala in preko pristojnih služb grafite že prekrila oziroma odstranila. Prepričan sem, da gre pri grafitih za delo posameznika, saj kot občina z večnarodnostno sestavo še nikoli nismo imeli nobenih težav, ki bi bile povezane z različnimi veroizpovedmi naših občanov. Na dobre, složne odnose smo izredno ponosni in večnarodnostno sestavo občanov štejemo kot prednost mesta, zato omenjeno dejanje strogo obsojam in ne želim, da bi se odnosi med občani zaradi tako podlih dejanj posameznikov na kakršen koli način omajali. Na tem mestu še enkrat pozivam k strpnosti in spoštovanju, ki bi morala biti temelj vsake družbe.   Tomaž Tom Mencinger, župan 
Obveščamo vas, da Razvojna agencija Zgornje Gorenjske (RAGOR) v sklopu VEM točke pošilja svežnje poslovnih informacij v obliki elektronskega biltena (Moj spletni priročnik), ki je viden v spodnjih vrsticah. Informacije so namenjene mikro, malim, srednjim podjetjem in potencialnim podjetnikom po celotni Sloveniji. Aktualne razpise v sklopu biltena lahko pogledate tudi na spletni strani www.ragor.si.
Občinski svet je na svoji 3. redni seji, 23. decembra, med drugim obravnaval tudi predlog ukinitve video snemanja sej. Občinska uprava je namreč predlagala, da se zaradi minimizacije stroškov pri pripravi proračuna za naslednje leto ter slabih rezultatov gledanosti, ta strošek, ki je zdaj znašal slabih 1.000 na sejo, ukine in se na spletni strani občine Jesenice objavljajo le zvočni posnetki sej v aktualnem času. Predlog za ukinitev sej je 26 prisotnih svetnikov sprejelo s 15 glasovi za predlog in 11 glasovi proti.
Občinski svet Občine Jesenice je včeraj opravil dve seji, in sicer je bilo na sporedu nadaljevanje 2. redne seje, ki je bila novembra prekinjena pri točki prvi obravnavi proračuna za leto 2015, ter 3. redna seja. Na začetku so svetnike že tradicionalno obiskali skavti in skavtinje z Jesenic in Breznice, ki so županu prinesli luč miru iz Betlehema.

Uporabne povezave