Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

Zavod za gozdove Slovenije OE Bled tudi v letu 2013 organizira usposabljanje za varno delo z motornimi žagami in traktorji za lastnike gozdov. Zaradi uspešne prijave  na razpis MKO „Program razvoja podeželja, ukrep 111“, so tečaji brezplačni za lastnike gozdov, ter nosilce, člane ali namestnike kmetijskega gospodarstva. Tečaj  bodo: dvodnevni  tečaj Varno delo z motorno žago in ekonomika gozdarstva nadaljevalni; 17.-18. januar 2013. Varno delo s traktorjem in ekonomika gozdarstva;  6. marec 2013, dvodnevni  tečaj Varno delo z motorno žago in ekonomika gozdarstva; 08.-09. april 2013. Tečaji bodo potekali v Učnem centru v Bohinjski Bistrici (Grajska cesta 10), praktični del pa na terenu v gozdu. Tečaj Varnega dela z motorno žago je razdeljen na kabinetni del, predavanja in priprava motorne žage, ter terenski del, prikaz sečnje dreves in praktično izvajanje poseka  dreves udeležencev pod nadzorom inštruktorja. Udeleženci tega tečaja prinesejo lastne motorne žage in primerno osebno varovalno opremo (zaščitna čelada z zaščitno mrežico in glušniki, sekaške zaščitne rokavice, obutev – priporočeni so sekaški čevlji ali sekaški škornji, zaščitne sekaške…
Energetski svetovalec Vam je pripravil zanimiv članek, ki zanima vse, ki načrtujejo novogradnjo ali adaptacijo ogrevanja obstoječe hiše – stanovanja. Pri izbiri ogrevalnega sistema jih zanima tudi način ogrevana. To je radiatorsko ogrevanje ali pa talno ogrevanje. Naslov članka je: TALNO OGREVANJE IN POČUTJE STANOVALCEV UVOD Prispevek je namenjen vsem, ki želite izbrati ogrevalni sistem v hiši ali v stanovanju. Ogrevalni sistem morate načrtovati glede na danosti, kakšen energent lahko uporabite, koliko jih je na razpolago. V urbanih središčih je možnosti veliko, malo pa jih je na podeželju. Tudi plinovodno omrežje zemeljskega plina je v mestih in v okolici, na podeželju pa ga ni. Edini plin, ki je lahko povsod je UNP utekočinjeni naftni plin PROPAN IN MEŠANICA PROPAN – BUTAN. Za specifična ogrevanja, kot je talno mora biti energent, ki se lahko avtomatsko regulira to pa so: električna energija, plinsko ogrevanje, izjemoma EL kurilno olje in avtomatski kotel na lesne pelete. Ostali energenti niso primerni za sistem talnega  ogrevanja. TALNO OGREVANJE Odločitev za talno ogrevanje je zahtevna naloga,…
Energetsko svetovalna pisarna Jesenice »ENSVET« obvešča občane, da se s 01.01.2013 selijo na novo lokacijo v stolpnici Cesta Cirila Tavčarja 3b poleg pisarne, kjer je sedež KS Mirka Roglja Petka, KS Staneta Bokala, KS Cirila Tavčarja. Od 01.01.2013 bo Energetsko svetovalna pisarna Jesenice že delovala na novem naslovu. Telefonska številka 04 / 586 39 87 z odzivnikom in elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ostanejo nespremenjeni. Prav tako tudi uradne ure, ki so vsak torek in četrtek od 15.00 do 18.00 ure. Vaše energetske in gradbene probleme z neodvisnimi nasveti rešimo brezplačno.
Občinski štab Civilne zaščite Občine Jesenice obvešča, da je pripravljen predlog Načrta zaščite in reševanja ob POTRESU in osnutek Načrta zaščite in reševanja ob POPLAVAH. Predlog Načrta zaščite in reševanja bo od dne 3. decembra 2012 do 02. januarja 2013 na vpogled na spletni strani Občine Jesenice. Občani lahko svoja mnenja, pripombe in predloge pisno podajo v Kabinetu župana Občine Jesenice, Cesta železarjev 6 ali po elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..
Občina Jesenice je včeraj, 28. 11. 2012, s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport dobila Sklep o začetku postopka neposredne potrditve operacije. Po tem sklepu znašajo razpoložljiva sredstva za investicijo Športna dvorana Podmežakla – II. faza 3.481.595,00 EUR. (operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov; prednostne usmeritve Športno-rekreacijska infrastruktura). Občina Jesenice je tako danes pristopila k podpisu pogodb z izbranimi izvajalci, za katere računa, da bodo v nekaj dneh podpisane, nato pa bo prihodnji teden izvedena uvedba v posel, kjer se bodo Občina Jesenice in izvajalci dogovorili tudi za točen datum začetka del. Predvideno je, da se bo to zgodilo v sredi meseca decembra. Po pooblastilu župana občine JeseniceTomaža Toma Mencingerja Vera PintarPodžupanja občine Jesenice
Volivke in volivci s stalnim prebivališčem na območju Upravne enote Jesenice in so vpisani v volilni imenik Okrajne volilne komisije Jesenice, ki bodo na dan glasovanja 02. 12. 2012 odsotni, lahko predčasno glasujejo na posebnem volišču na sedežu Okrajne volilne komisije Jesenice, Cesta železarjev 6A, Jesenice. Predčasno glasovanje bo potekalo v prostorih Upravne enote Jesenice, Cesta železarjev 6/A ( stavba nasproti krožišča) v 1. nadstropju v pisarni št. 118. Volišče je dostopno invalidnim osebam. Predčasno je možno glasovati: v torek    27. 11. 2012  od 9. do 17. ure, v sredo   28. 11. 2012  od 9. do 17. ure in v četrtek 29. 11. 2012  od 9. do 17. ure. Predsednik ali član volilnega odbora ugotovi istovetnost volivca na podlagi osebnega dokumenta, ki izkazuje osebne podatke volivca. dr. Peter Rudolf Predsednik Okrajne volilne komisije
V začetku novembra so postale pravnomočne vse izbire izvajalcev investicije dvorana Podmežakla – II. faza in dne 19. 11. 2012 je Občina Jesenice Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport poslala obvestilo, da so bile izbranima izvajalcema v podpis poslane pogodbe. Prejeli smo odgovor Ministrstva, da izvajalske pogodbe ne smejo biti podpisane pred izdajo Odločbe o dodelitvi sredstev s strani organa upravljanja, tj. Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, saj je le-ta podlaga za podpis pogodbe o sofinanciranju s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Predvčerajšnjim, 20. 11. 2012, pa smo bili pozvani še k predložitvi določene dokumentacije, ki se nanaša na objavljena javna naročila (gradnja in strokovni nadzor). Trenutno so izpolnjeni vsi pogoji za začetek del na dvorani, vendar je v skladu z zahtevami Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, ki naj bi sofinanciralo investicijo (operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov…
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je včeraj, 14.11.2012 objavil sporočilo za javnost o ukrepih o ukrepih po poplavah za odpravo škode v gospodarstvu. V njem so zapisali, da bo jutri, 16.11.2012 s strani Slovenskega podjetniškega sklada objavljen javni poziv podjetjem (gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom, zavodom, zadrugam) k prijavi škode, ki so jo utrpeli. Slovenski podjetniški sklad bo na osnovi izpolnjenega obrazca in dokazil izdal sklepe in povrnil do 20 % škode oziroma največ 200.000 EUR. Ministrstvo bo pripravilo oceno škode v gospodarstvu na področju občin, na podlagi slednje pa bodo sprejeti ukrepi, zato naprošajo vse oškodovance, ki so utrpeli škodo na strojih in opremi, zalogah in izpadu prihodka, naj na Ministrstvo pošljejo izpolnjena obrazca 7 in (najdejo ju na spletni strani Ministrstva) z ustreznimi dokazili. O ukrepih in o višini finančnih sredstev bo na podlagi prejetih podatkov za oceno škode in pripravljenega Programa odprave posledic naravnih nesreč odločala Vlada RS. Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo pa že vnaprej zbirajo okvirno in preliminarno oceno glede števila…
V zadnjih nekaj mesecih smo v Javnem zavodu TNP skupaj z lokalnimi skupnostmi parka, zainteresirano javnostjo in različnimi deležniki intenzivno pripravljali dopolnitve osnutka načrta upravljanja TNP. Dopolnjen osnutek  bo v času od 30. oktobra 2012 do vključno 29. decembra 2012 javno razgrnjen v prostorih občin Bled, Bovec, Gorje, Jesenice, Kobarid in Kranjska Gora, v Tolminu v Knjižnici Cirila Kosmača, v Bohinju v Kulturnem domu Joža Ažmana v Bohinjski Bistrici in v Kulturnem domu v Stari Fužini ter na spletni strani Javnega zavoda TNP na povezavi: http://www.tnp.si/images/uploads/Dopolnjeni_osnutek_NU_20121029_www.pdf   V času javne razgrnitve lahko podate pisne pripombe v knjigo pripomb na mestih javne razgrnitve, po pošti na naslov Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled ali na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. V času javne razgrnitve bodo  organizirani forum zainteresirane javnosti Triglavskega narodnega parka  v petek, 16. novembra 2012, ob 17. uri, v Domu Joža Ažmana v Bohinjski Bistrici in javne predstavitve v posameznih parkovnih lokalnih skupnostih: v sredo 21.11.2012 ob 17.00 uri v Kranjski Gori (sejna soba Občine Kranjska Gora) v…
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka poteka od 30. Oktobra do 29. Decembra 2012 v prostorih občin Bled, Bovec, Gorje, Jesenice, Kobarid in Kranjska Gora, v Tolminu v Knjižnici Cirila Kosmača, v Bohinju v Kulturnem domu Joža Ažmana v Bohinjski Bistrici in v Kulturnem domu v Stari Fužini ter na spletni strani Javnega zavoda TNP www.tnp.si. V    času javne razgrnitve lahko podate pisne pripombe v knjigo pripomb na mestih javne razgrnitve, po pošti na naslov Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled ali na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Javni zavod Triglavski narodni park
Konec julija 2012 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvi zakona o prevozu v cestnem prometu, ki je razveljavil vse določbe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki se nanašajo na subvencioniranje prevoza za dijake in študente. Na pobudo Ministrstva za infrastrukturo in prostor je Občina Jesenice takoj po sprejemu podzakonskega akta konec meseca avgusta (Pravilnik o izvajanju subvencioniranega prevoza), pristopila k spremembi cenika koncesionarja Alpetour d.d., in sicer tako, da je za dijake in študente, katerih bivališče je od izobraževalne ustanove oddaljeno več kot 5 km, določila še dodatno subvencijo karte mestnega prometa. Občinski svet občine Jesenice je zvišanje subvencije potrdil na 20. redni seji dne 20. 9. 2012. Po sprejemu sklepa na Občinskem svetu je bila na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor večkrat poslan poziv k podpisu pogodbe o poravnavi subvencije za izvajanje subvencioniranega prevoza dijakov in študentov, ki je podlaga, s katero bi koncesionar Alpetour d.d., Občina Jesenice in Republika Slovenije dogovorili pravice in obveznosti ter način in izvedbo subvencioniranja mesečnih vozovnic v javnem…
Danes, 24. 10. 2012, je Osnovna šola Koroška Bela s kratko prireditvijo odprla letošnje poletje urejene mansardne prostore. Po kratkem kulturnem programu, ki so ga pripravili osnovnošolci s svojimi mentoricami, ter govorih podžupanje občine Jesenice Vere Pintar in ravnateljice Sande Zupan, so se povabljenci pomaknili na vrh mansarde, ker sta podžupanja in ravnateljica prerezali slavnostni trak in tako tudi uradno otvorili prostore. Obiskovalci so si imeli možnost ogledati novo pridobljene prostore, sledila pa je tudi kratka pogostitev prisotnih. Aktivnosti za Celostno ureditev osnovne šole Koroška Bela, v sklopu katere je bila kot prva faza predvidena tudi ureditev prostorov v mansardi zahodnega dela osnovne šole, so se začele leta 2006. Po izdelavi projektne dokumentacije in pridobitvi zahtevanih dovoljenj so izbrani izvajalci in podizvajalci z gradbenimi deli pričeli konec junija 2011, končali pa so v drugi polovici avgusta 2012. V uporabo je bila mansarda predana v mesecu septembru 2012, ko je bilo tudi pridobljeno uporabno dovoljenje. Za izvedbo ureditve mansarde je Občina Jesenice iz proračuna v letih od 2006 do 2012…
Občina Jesenice je na podlagi javnega naročila ''Izvajanje strokovnega nadzora pri gradnji – Športna dvorana Podmežakla – II. Faza'' dne 17.7.2012 izbrala ponudnika, tj. podjetje Lokainženiring d.o.o. iz Škofje Loke. Neizbrana ponudnika, Protim Ržišnik Perc d.o.o. iz Šenčurja in DRI d.o.o. iz Maribora sta v odprtem roku podala zahtevek za revizijo, ki je bil dne 30. 08. 2012 v reševanje odstopljen Državni revizijski komisiji. Danes, 16. 10. 2012, je Občina Jesenice prejela sklep Državne revizijske komisije št. 018-254/2012-11, s katerim je odločila, da se zahtevek za revizijo prvega vlagatelja, tj. podjetja Protim Ržišnik Perc d.o.o., zavrne kot neutemeljen, zahtevku za revizijo drugega vlagatelja, tj. DRI d.o.o., pa se ugodi in se razveljavi odločitev Občine Jesenice o oddaji naročila št. 430-42/2012 z dne 17. 07. 2012. Prav tako je bil zavrnjen predlog Občine Jesenice z dne 14. 09. 2012 za izdajo sklepa, da se Občini Jesenice dovoli sklenitev pogodbe o izvedbi javnega naročila ''Izvajanje strokovnega nadzora pri gradnji - Športna dvorana Podmežakla - II. Faza'', kljub vloženemu zahtevku za revizijo.…
Zaključen je javni poziv - 12sub-ob12 - Eko sklada za finančne spodbude ukrepom ure in ove občanom, ostali javni pozivi ostajajo odprti   V Uradnem listu Republike Slovenije dne 31. 8. 2012 je bil objavljen zaključek javnega poziva  Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb - 12SUB-OB12 - zaradi porabe razpoložljivih sredstev. Zadnji rok za oddajo vlog je bil 31. 8. 2012. Ostali javni pozivi EKO sklada, objavljeni v letošnjem letu do nadaljnjega ostajajo odprti, tako tudi javni poziv Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb - 13SUB-OB12 - . Predmet javnega poziva 12SUB-OB12 so bile nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb na območju Republike Slovenije:
Vabilo na okroglo mizo V sredo 5. septembra 2012 bo od 17 do 19 ure v sejni sobi Občine Jesenice na Cesti maršala Tita  78, na Jesenicah potekala Okrogla miza za področje ljubiteljske kulturne dejavnosti na Jesenicah, ki jo organizira Občina Jesenice.   Vsebina in sodelujoči: Uvodni pozdrav (Vera Pintar, podžupanja Občine Jesenice) Predstavitev zakonodaje in trenutnega stanja na področju ljubiteljske kulture v občini Jesenice (predstavniki Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve) Predstavitev izhodišč za razpravo (predstavniki Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve) o: -          Sofinanciranju Ljubiteljske kulture -          Prostorskih pogojih Odprta razprava Informacije in pobude Oblikovanje sklepov okrogle mize    Vljudno vabljeni! Župan občine Jesenice Tomaž Tom MENCINGER
Občina Jesenice, kot ena izmed kandidatk oz. mest gostiteljic prvega dela Evropskega prvenstva v košarki leta 2013, je po pridobitvi gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo Športne dvorane Podmežakla, ki je bilo izdano v mesecu aprilu 2012, pričela s postopki javnega naročanja za izvedbo rekonstrukcije ter izvedbo strokovnega nadzora nad deli. Predvidena rekonstrukcijska dela, ki se bodo izvajala, so: obnova strehe in fasade, gradbeno-obrtniška dela v dvorani (ureditev garderob pod severno tribuno, ureditev tribun ter VIP) ter zunanja ureditev, ureditev strojnih instalacij (izvedba prezračevanja, obnova instalacij), ureditev elektro instalacij (obnova razsvetljave v dvorani, obnova instalacij). Postopki, ki se nanašajo na izvedbo obnovitvenih del, so zaključeni, medtem ko postopek javnega naročanja za zagotovitev strokovnega nadzora nad izvedbo, ki ga je investitor dolžan zagotoviti skladu z Zakonom o graditvi objektov, še ni zaključen, in sicer zaradi vložene pritožbe na izbor izvajalca. Občina Jesenice, ki ima v proračunu za leto 2012 za izvedbo rekonstrukcije zagotovljena sredstva v višini 1,6 mio € bruto, predvideva obnovo strehe ter obnovo strojnice, ki bi se pričela takoj po…
S 3.5.2012 so se začela obnovitvena dela na mostu v Podmežakli. Izvajalec je Maptrade d.o.o., ki je bil izbran z javnim natečajem. Obnovitvena dela so zaključena v skladu z načrtom in terminskim planom. Ta obnova je bila izvedena s sprejetim planom gradnje in vzdrževanja občinskih cest v občini Jesenice v obdobju 2011 do 2014. S sanacijo mostu se je uredila tudi javna razsvetljava na tem območju in križišču je nameščena nova ograja. Skupna vrednost investicije znaša 100.500 EUR z DDV. Za slavnostno odprtje mostu in drugih obnovitvenih del, smo določili 1. Avgust, ko občina Jesenice praznuje  Spominski dan občine Jesenice. Iz fotografij je moč videti, kako so dela potekala in se zaključila.
V program in organizacijo »prihoda – sprejema« Stanleyevega  pokala, se je vključila tudi Občina Jesenice, Zavod za šport Jesenice in Hokejsko društvo mladi Jesenice. Program slavja, ki bo potekal na Placu na Hrušici je: Zabavno – kulturni program in protokol namenjen Anžetu Kopitarju. Ob 16.00 uri slavnostni začetek dogodka z DJ Chincasso Grega Habič Band Big Foot Mama, EightBomb-Rockabillys, Mit feat.Chorcyp-Metalband ob 18.00 uri pričakovani slavnostni prihod Stanleyjevega pokala z Anžetom Kopitarjem na čelu in njegovih ožjih družinskih članov Od 18-00 – 20.00 ure ogled Stanleyjevega pokala s fototermini; prednost bodo imeli naši najmlajši člani Hokejskega društva mladi Jesenice.    Prireditev s slavjem bo zaključena najkasneje ob 01.uri. Obvestilo rediteljske službe V času od 15.00 do 01.00 ure naslednjega dne je predvidena popolna zapora lokalnih cest LC 152081 in LC 152091 od križišč z regionalno cesto 452 za promet v naselje Hrušica. Dovoljen je promet za stanovalce Hrušice, javni promet, vozila organizatorja in intervencijska vozila, v skladu z veljavnimi predpisi in dovoljenjem Občine Jesenice. Zaporo ceste bo izvedel vzdrževalec občinskih cest…

Uporabne povezave