Zasedanja Občinskega sveta sklica 2010 - 2014

apr  2011 02

6. seja Občinskega sveta sklica 2010 - 2014

Kdaj:

31. marec 2011, ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Zapisnik 6. seje Občinskega sveta, ki je bila 31. marec 2011

 

Dnevni red

Sklic 6. redne seje Občinskega sveta, ki bo v četrtek 31.3.2011

 1. Potrditev besedila zapisnika 5. redne seje, s poročilom o realizaciji sprejetih sklepov Občinskega sveta, ki je bila 24.2. 2011.
 2. Predlog Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2010, s poročilom o porabi splošne proračunske rezervacije in prerazporeditvah proračunskih sredstev – HITRI POSTOPEK.
 3. Predlog Poročila št. 1 o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za leto 2011.
 4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah – HITRI POSTOPEK.
 5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca – HITRI POSTOPEK.
 6. Predlog Prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice.
 7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja – HITRI POSTOPEK.
 8. Predlog Prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja.
 9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice – HITRI POSTOPEK.
 10. Predlog Prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice.
 11. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vzgojno varstvena organizacija – HITRI POSTOPEK.
 12. Predlog Prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi javnega zavoda vzgojno varstvena organizacija Jesenice.
 13. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Jesenice – HITRI POSTOPEK.
 14. Predlog Prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Jesenice.
 15. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice - HITRI POSTOPEK.
 16. Predlog Prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice.
 17. Predlog Odloka ustanovitvi javnega komunalnega podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice - PRVA OBRAVNAVA .
 18. Predlog soglasja k cenam storitve pomoč družini na domu v letu 2011.
 19. Program dela Nadzornega odbora za leto 2011.
 20. Področje zaščite in reševanja v obči ni Jesenice:
  -Predlog Poročila dela na področju zaščite in reševanja občine Jesenice za leto 2010 in
  -Predlog Programa dela na področju zaščite in reševanja občine Jesenice za leto 2011.
 21. Predlog za odpis terjatev iz naslova zapadlih, neplačanih najemnin za stanovanje.
 22. Predlog za odpis terjatev iz naslova zapadlih neplačanih najemnin za poslovni prostor.
 23. Predlog Poročila o realizaciji letnega načrta pridobivanja in razpolaganja nepremičnega premoženja v letu 2010.
 24. Vprašanja in pobude (z odgovori na vprašanja in pobude).

Točka 01. Potrditev besedila zapisnika 5. redne seje, s poročilom o realizaciji sprejetih sklepov Občinskega sveta, ki je bila 24.2.11

Točka 02. Predlog Zaključnega računa proračuna za leto 2010, s poročilom o porabi splošne proračunske rezervacije in prerazporeditvah proračunskih sredstev – HITRI POSTOPEK

Točka 03. Predlog Poročila - Realizacija Programa varstva okolja (akcijski PVO za leto 2011)

Točka 04. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah – HITRI POSTOPEK

Točka 05. Predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca – HITRI POSTOPEK

Točka 06. Predlog Prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega

Točka 07. Predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja – HITRI POSTOPEK

Točka 08. Predlog Prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja

Točka 09. Predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice – HITRI POSTOPEK

Točka 10. Predlog Prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice

Točka 11. Predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi javne vzgojno varstvene organizacije – HITRI POSTOPEK

Točka 12. Predlog Prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi javne vzgojno varstvene organizacije

Točka 13. Predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za šport Jesenice – HITRI POSTOPEK

Točka 14. Predlog Prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za šport Jesenice

Točka 15. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Gornjesavski muzej Jesenice - HITRI POSTOPEK

Točka 16. Predlog Prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi Gornjesavski muzej Jesenice

Točka 17. Predlog Odloka o preoblikovanju javnega komunalnega podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice - PRVA OBRAVNAVA

Točka 18. Predlog soglasja k cenam storitve pomoč družini na domu v letu 2011

Točka 19. Program dela Nadzornega odbora za leto 2011

Točka 20. Predlog letnega načrta pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2011 (s poročilom izvajanja letnega programa za 2010)

Točka 21. Predlog za odpis dolga iz naslova najemnin za dve stanovanji

Točka 22. Predlog za odpis dolga iz naslova najemnin za poslovni prostor

Točka 23. Predlog Letnega Poročila o realizaciji letnega načrta pridobivanja in razpolaganja nepremičnega premoženja v letu 2010

Točka 24. Vprašanja in pobude (z odgovori na vprašanja in pobude)

Prebrano 4587 krat Nazadnje urejano na petek, 20 maj 2011 09:25