Zasedanja Občinskega sveta sklica 2010 - 2014

apr  2011 22

7. seja Občinskega sveta sklica 2010 - 2014

Kdaj:

21. april 2011 ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Zapisnik 7. seje Občinskega sveta, ki je bila v četrtek 21.4.2011

 

Dnevni red

Sklic 7. redne seje Občinskega sveta, ki bo v četrtek 21.4.2011

Točka 01. Potrditev besedila zapisnika 6. redne seje, s poročilom o realizaciji sprejetih sklepov Občinskega sveta, ki je bila 31.3.2011

Točka 02. Predstavitve – javnih zavodov:

2.1 Predstavitev delovanja javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Jesenice
2.2 Predstavitev delovanja javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja

 Gradivo je dano na seji sveta

Točka 03. Predlog Odloka o spremembi odloka Ureditveni načrt Športni park Podmežakla – DRUGA OBRAVNAVA

Točka 04. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Jesenice – HITRI POSTOPEK

Točka 05. Predlog Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi javnih vodovodov na območju občine Jesenice

Točka 06. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – parc. št. 707/6 k.o. Koroška Bela

Točka 07. Informacija o Poslovnem načrtu podjetja Jeko-in, d.o.o., Jesenice za leto 2011

Točka 08. Ocena varnosti v občini Jesenice za leto 2010 – poročilo Policijske postaje Jesenice

Točka 09. Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti v občini Jesenice za leto 2010

Točka 10. Predlog Poročila o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica za leto 2010

Točka 11. Predlog dopolnitve kataloga delovnih mest razvojne Agencije Zgornje Gorenjske

Točka 12. Predlog Poročila delu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2010, s finančnim poročilom

Točka 13. Vprašanja in pobude (z odgovori na vprašanja in pobude)

Prebrano 3973 krat Nazadnje urejano na petek, 20 maj 2011 09:25