Skok na osrednjo vsebino

Zasedanja Občinskega sveta sklica 2010 - 2014

jun  2011 30

9. seja Občinskega sveta sklica 2010-2014

Kdaj:

30. junij 2011 ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Zapisnik 9. seje Občinskega sveta, ki je bila 30. junija 2011

 

Dnevni red

Sklic 9. seje Občinskega sveta, ki je bila v četrtek 30. junija 2011

 1. Potrditev besedila zapisnika 8. redne seje, s poročilom o realizaciji sprejetih sklepov Občinskega sveta, ki je bila 19.5. 2011.
 2. Potrditev besedila zapisnika 1. izredne seje, s poročilom o realizaciji sprejetih sklepov Občinskega sveta, ki je bila 02.6. 2011.
 3. Potrditev besedila zapisnika 2. izredne seje, s poročilom o realizaciji sprejetih sklepov Občinskega sveta, ki je bila 14.6. 2011.
 4. 4.1. Ugotovitveni sklep o prenehanju funkcije člana Občinskega sveta občine Jesenice-dodatna točka izglasovana seji.
  4.2 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi skupnega organa občine Jesenice in občine Kranjska Gora za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Gornjesavski muzej Jesenice – HITRI POSROPEK.

 5. Predlog Odloka o ustanovitvi JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA.
 6. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Jesenice – PRVA OBRAVNAVA.
 7. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Ureditvenega načrta Črna vas in o merilih za odmero komunalnega prispevka na tem območju  – PRVA OBRAVNAVA.
 8. Predlog Pravilnika o Tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA.
 9. Predlog Odloka  o rabi znaku »narcisa« - PRVA OBRAVNAVA.
 10. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddaji službenih, tržnih in namenskih stanovanj občine Jesenice v najem.
 11. Predlog subvencioniranja cen uporabe javne infrastrukture oskrbe s pitno vodo ter čiščenja komunalne in padavinske vode.

  Premoženjsko pravne zadeve:
 12. Predlog za dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2011.
 13. Predlog za dopolnitev Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2011.
 14. Predlog sprememb Načrta razvojnih programov za obdobje 2011 – 2014.
 15. Predlog Programa urejanja in vzdrževanja otroških igrišč v lasti in upravljanju Občine Jesenice.
 16. Predlog za izvzem službenega in hišniškega stanovanja ter vključitev v seznam neprofitnih stanovanj.
 17. Predlog cene za ravnanje s kuhinjskimi odpadki iz gospodinjstev v občini Jesenice.
 18. Poročilo o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice v letu 2010.
 19. Poročilo št. 2 o izvajanju Akcijskega programa varstva okolja za leto 2011.
 20. Informacija o premoženjski bilanci občine Jesenice na dan 31.12.2010.
 21. Vprašanja in pobude (z odgovori na vprašanja in pobude).

DAN

ODBOR

TOČKE

Četrtek 16.6. 2011, ob 17.00 uri - velika sejna soba

Odbor za družbene dejavnosti 

Točka: 4.

Torek 21.6. 2011, ob 16.00 uri - velika sejna soba

Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe 

Točke: 5,8, 11, 14, 17, 19.

Torek 21.6. 2011, ob 18.00 uri – velika sejna soba

Odbor za okolje in prostor ter gospodarjenja s stavbnimi zemljišči 

Točke: 6,7, 10 ,12 ,13, 15, 16, 18.

Sreda 22.6. 2011, ob 16.00 uri - velika sejna soba

Odbor za proračun in finance

Točke: 5, 6,10,11,12,13,16,17,19, 20.

Sreda 22.6.2011, ob 18.00 uri - velika sejna soba

Statutarno pravna komisija

Točke: 4,5,6,7,8,9,10.

Točka 1. Potrditev besedila zapisnika 8. redne seje, s poročilom o realizaciji sprejetih sklepov Občinskega sveta, ki je bila 19.5. 2011.

Točka 2. Potrditev besedila zapisnika 1. izredne seje, s poročilom o realizaciji sprejetih sklepov Občinskega sveta, ki je bila 02.6. 2011.

Točka 3. Potrditev besedila zapisnika 2. izredne seje, s poročilom o realizaciji sprejetih sklepov Občinskega sveta, ki je bila 14.6. 2011.

Točka 4.

4.1.  Ugotovitveni sklep o prenehanju funkcije člana Občinskega sveta občine Jesenice-dodatna točka izglasovana seji.

  Točka_04_-_01_dodatno_Ugotovitveni_sklep_-_odstop_svetnika 27.65 Kb

4.2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi skupnega organa občine Jesenice in občine Kranjska Gora za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Gornjesavski muzej Jesenice – HITRI POSROPEK.

Točka 5. Predlog Odloka o ustanovitvi JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA.

Točka 6. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Jesenice – PRVA OBRAVNAVA.

Točka 7. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Ureditvenega načrta Črna vas in o merilih za odmero komunalnega prispevka na tem območju  – PRVA OBRAVNAVA.

Točka 8. Predlog Pravilnika o Tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA.

Točka 9. Predlog Odloka  o rabi znaku »narcisa« - PRVA OBRAVNAVA.

Točka 10. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddaji službenih, tržnih in namenskih stanovanj občine Jesenice v najem.

Točka 11. Predlog subvencioniranja cen uporabe javne infrastrukture oskrbe s pitno vodo ter čiščenja komunalne in padavinske vode.

Točka 12. Predlog za dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2011.

Točka 13. Predlog za dopolnitev Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2011.

Točka 14. Predlog sprememb Načrta razvojnih programov za obdobje 2011 – 2014.

Točka 15. Predlog Programa urejanja in vzdrževanja otroških igrišč v lasti in upravljanju Občine Jesenice.

Točka 16. Predlog za izvzem službenega in hišniškega stanovanja ter vključitev v seznam neprofitnih stanovanj.

Točka 17. Predlog cene za ravnanje s kuhinjskimi odpadki iz gospodinjstev v občini Jesenice.

Točka 18. Poročilo o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice v letu 2010.

Točka 19. Poročilo št. 2 o izvajanju Akcijskega programa varstva okolja za leto 2011.

Točka 20. Informacija o premoženjski bilanci občine Jesenice na dan 31.12.2010.

Točka 21. Vprašanja in pobude (z odgovori na vprašanja in pobude).

Prebrano 4995 krat Nazadnje urejano na petek, 08 julij 2011 09:02