Zasedanja Občinskega sveta sklica 2010 - 2014

maj 2011 19

8. seja Občinskega sveta sklica 2010 - 2014

Kdaj:

 19. maj 2011, ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Zapisnik 8. seje Občinskega sveta, ki je bila, 19.5.2011

 

Dnevni red

8. seje Občinskega sveta, ki bo v četrtek, 19.5.2011

  1. Volitve in imenovanja.
    Razrešitev in novo imenovanje članice Sveta uporabnikov javnih dobrin;
    Imenovanje kandidata za člana Sveta javnega zavoda Center za socialno delo Jesenice.

Točka 1. Potrditev besedila zapisnika 7. redne seje, s poročilom o realizaciji sprejetih sklepov Občinskega sveta, ki je bila 21.4 2011.

Točka 2. Predlog Obvezne razlage 5. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Črna vas – HITRI POSTOPEK.

Točka 3. Predlog Obvezne razlage 30. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v občini Jesenice (planska celota J5 in J6) – HITRI POSTOPEK.

Točka 4. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne – PRVA OBRAVNAVA.

Točka 5. Predlog Odloka o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Gorenjske lekarne – PRVA OBRAVNAVA.

Točka 6. Predlog Tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji v občini Jesenice.

Točka 7. Predlog Pravilnika o obračunavanju stroškov za uporabo javne  kanalizacije.

Točka 8. Predstavitev ločenega zbiranja komunalnih odpadkov v občini Jesenice.

Točka 9. Predlog Pravilnika o Tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Jesenice in predlog cene za ravnanja s kuhinjskimi odpadki iz gospodinjstev.

Točka 10. Predlog Sklepa o ugotovitvi javne koristi na parc. št. 619 k.o. Jesenice.

Točka 11. Predlog soglasja za vstop Občine Jesenice kot družbenika v družbo Razvojni center Jesenice, družba za razvoj novih materialov in tehnologij, d.o.o..

Točka 12. Volitve in imenovanja.

Razrešitev in novo imenovanje članice Sveta uporabnikov javnih dobrin;

Imenovanje kandidata za člana Sveta javnega zavoda Center za socialno delo Jesenice.

Točka 13. Predlog Poročila o izvajanju javne gospodarske službe za leto 2010.

Točka 14. Informacija o postopkih za zagotovitev predpisanih ravnanj s komunalnimi odpadki na odlagališču Mala Mežakla.

Točka 15. Vprašanja in pobude (z odgovori na vprašanja in pobude).

Prebrano 4514 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 30 maj 2011 09:32