Zasedanja Občinskega sveta sklica 2010 - 2014

okt 2011 27

11. seja Občinskega sveta sklica 2010 - 2014

Kdaj:

27. oktober 2011 ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Zapisnik 11. seje Občinskega sveta, ki je bila 27. oktobra 2011

 

Dnevni red

Sklic 11. seje Občinskega sveta, ki bo v četrtek, 27. oktorbra 2011

 1. Potrditev besedila zapisnika 10. redne seje, s poročilom o realizaciji sprejetih sklepov Občinskega sveta, ki je bila 29.9. 2011.
 2. Predlog Odloka o spremembah odloka o gospodarskih javnih službah v občini Jesenice - hitri postopek.
 3. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice - hitri postopek.
 4. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice - hitri postopek.
 5. Predlog Občinskega razvojnega programa občine Jesenice za obdobje 2011-2025 – DRUGA OBRAVNAVA. 
 6. Predlog Odloka o sofinanciranju Evropskega prvenstva v košarki 2013 – DRUGA OBRAVNAVA (s predstavitvijo programa in z izkušnjami drugih organizatorjev).
 7. Predlog Odloka o rabi znaku »narcisa« - DRUGA OBRAVNAVA.
 8. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Ureditvenega načrta Črna vas in o merilih za odmero komunalnega prispevka na tem območju – DRUGA OBRAVNAVA.
 9. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – parc. št. 691/6 k.o. (2178) Koroška Bela.
 10. Dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem – zemljišča v lasti Občine Jesenice za leto 2011.
 11. Predlog za subvencijo najemnine za upravljanje javne infrastrukture v lasti občine Jesenice in Vmesno poročilo o izvajanju Strategije razvoja daljinskega ogrevanja mesta Jesenice v obdobju 2011-2014 (za leto 2011).
 12. Prenos koncesije na družbo Ekogor d.o.o. s prenosom stavbne pravice.
 13. Vprašanja in pobude (z odgovori na vprašanja in pobude). 

Točka 01. Potrditev besedila zapisnika 10. redne seje, s poročilom o realizaciji sprejetih sklepov Občinskega sveta, ki je bila 29.9. 2011.

Točka 02. Predlog Odloka o spremembah odloka o gospodarskih javnih službah v občini Jesenice - hitri postopek.

Točka 03. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice - hitri postopek.

Točka 04. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice - hitri postopek.

Točka 05. Predlog Občinskega razvojnega programa občine Jesenice za obdobje 2011-2025 – DRUGA OBRAVNAVA.

Točka 06. Predlog Odloka o sofinanciranju Evropskega prvenstva v košarki 2013 – DRUGA OBRAVNAVA (s predstavitvijo programa in z izkušnjami drugih organizatorjev)

Točka 07. Predlog Odloka o rabi znaku »narcisa« - DRUGA OBRAVNAVA.

Točka 08. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Ureditvenega načrta Črna vas in o merilih za odmero komunalnega prispevka na tem območju – DRUGA OBRAVNAVA.

Točka 09. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – parc. št. 691/6 k.o. (2178) Koroška Bela.

Točka 10. Dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem – zemljišča v lasti Občine Jesenice za leto 2011.

Točka 11. Predlog za subvencijo najemnine za upravljanje javne infrastrukture v lasti občine Jesenice in Vmesno poročilo o izvajanju Strategije razvoja daljinskega ogrevanja mesta Jesenice v obdobju 2011-2014 (za leto 2011).

Točka 12. Prenos koncesije na družbo Ekogor d.o.o. s prenosom stavbne pravice

Točka 13. Vprašanja in pobude (z odgovori na vprašanja in pobude).

Prebrano 3755 krat Nazadnje urejano na petek, 10 februar 2012 07:46