Zasedanja Občinskega sveta sklica 2010 - 2014

nov  2011 24

12. seja Občinskega sveta sklica 2010 - 2014

Kdaj:

24. november 2011 ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Zapisnik 12. seje Občinskega sveta, ki je bila 24. novembra 2011

 

Dnevni red

Sklic 12. seje Občinskega sveta, ki bo v četrtek, 24. novembra 2011

 1. Potrditev besedila zapisnika 11. redne seje, s poročilom o realizaciji prejetih sklepov Občinskega sveta, ki je bila 27.10.2011.
 2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o oglaševanju in plakatiranju v občini Jesenice – HITRI POSTOPEK.
 3. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – načrt najema nepremičnega premoženja za leto 2012.
 4. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem -  načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lastni Občine Jesenice za leto 2012.
 5. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem - načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2012.
 6. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v Občini Jesenice za leto 2012.
 7. Predlog Sklepa o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v občini Jesenice za leto 2012.
 8. Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Jesenice za leto 2012.
 9. Predlog soglasja k cenam in povišanje subvencije za socialno varstvene storitve pomoč na domu za leto 2012.
 10. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2012 - PRVA OBRAVNAVA.
 11. Predlog dopolnitve cenika za obračun storitev pri vzdrževanju javnih površin.
 12. Obvezna razlaga 8. člena Odloka o zazidalnem načrtu za "Center Jesenice".
 13. Volitve in imenovanja-gradivo naknadno:
  Razrešitev s funkcije člana Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe (ugotovitveni sklep) in imenovanje druge predlagane članice v ta odbor.
 14. Predlog Poročila št. 3 o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za obdobje od junija 2011 do novembra 2011.
 15. Vprašanja in pobude – odgovori na vprašanja in pobude.

Točka 1. Potrditev besedila zapisnika 11. redne seje, s poročilom o realizaciji prejetih sklepov Občinskega sveta, ki je bila 27.10.2011

Točka 2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o oglaševanju in plakatiranju v občini Jesenice – HITRI POSTOPEK

Točka 3. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – načrt najema nepremičnega premoženja za leto 2012

Točka 4. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem -  načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lastni Občine Jesenice za leto 2012

Točka 5. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem - načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2012

Točka 6. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v Občini Jesenice za leto 2012

Točka 7. Predlog Sklepa o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v občini Jesenice za leto 2012

Točka 8. Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Jesenice za leto 2012

Točka 9. Predlog soglasja k cenam in povišanje subvencije za socialno varstvene storitve pomoč na domu za leto 2012

Točka 10. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2012 - PRVA OBRAVNAVA

Točka 11. Predlog dopolnitve cenika za obračun storitev pri vzdrževanju javnih površin

Točka 12. Obvezna razlaga 8. člena Odloka o zazidalnem načrtu za "Center Jesenice"

Točka 13. Volitve in imenovanja-gradivo naknadno

Razrešitev s funkcije člana Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe (ugotovitveni sklep) in imenovanje druge predlagane članice v ta odbor

Točka 14. Predlog Poročila št. 3 o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za obdobje od junija 2011 do novembra 2011

Točka 15. Vprašanja in pobude – odgovori na vprašanja in pobude

Prebrano 4956 krat Nazadnje urejano na sreda, 11 januar 2012 22:11