Zasedanja Občinskega sveta sklica 2010 - 2014

dec  2011 22

13. seja Občinskega sveta sklica 2010 - 2014

Kdaj:

22. december 2011 ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Zapisnik 13. seje Občinskega sveta, ki je bila 22. decembra 2011

 

Dnevni red

Sklic 13. seje Občinskega sveta, ki bo v četrtek, 22. decembra 2011

Točka 01. Potrditev besedila zapisnika 3. izredne seje in poročilo o realizaciji prejetih sklepov Občinskega sveta, ki je bila 14.11.2011

Točka 02. Potrditev besedila zapisnika 12. redne seje, s poročilom o realizaciji prejetih sklepov Občinskega sveta, ki je bila 24.11.2011

Točka 03. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2012 – DRUGA OBRAVNAVA.

Točka 04. Predlog Pravilnika o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Jesenice

Točka 05. Predlog Obvezne razlage 5.a člena Odloka o Ureditvenem načrtu za melioracijo Blejska Dobrava

Točka 06. Predlog Sklepa o ugotovitvi javne koristi na parc. št. 900/54 k.o. Jesenice

Točka 07. Predlog Letnega programa športa v občini Jesenice za leto 2012

Točka 08. Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru Gledališča Toneta Čufarja Jesenice

Točka 09. Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru Projekta Deponija Mala Mežakla in Projekta Sortirnica komunalnih odpadkov

Točka 10. Informacija o načrtovani gradnji in možnosti odkupa zemljišč na področju Hrenovice

Točka 11. Vprašanja in pobude (odgovori na vprašanja in pobude).

Prebrano 3513 krat Nazadnje urejano na petek, 27 januar 2012 12:12