Zasedanja Občinskega sveta sklica 2010 - 2014

feb  2012 23

15. seja Občinskega sveta sklica 2010 - 2014

Kdaj:

23. februar 2012 ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Zapisnik 15. seje Občinskega sveta, ki je bila 23. februarja 2012

 

Dnevni red

Sklic 15. seje Občinskega sveta, ki bo 23. februarja 2012

Točka 1. Potrditev besedila zapisnika 14. redne seje, s poročilom o realizaciji sprejetih sklepov Občinskega sveta, ki je bila 26.1.2012.

Točka 2A. Predlog za razpravo o sedanji situaciji HK Acroni Jesenice - DODATNA TOČKA

Točka 2B. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o distribuciji toplote iz vročevodnega omrežja v občini Jesenice – HITRI POSTOPEK.

Točka 3. Predlog Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta gorenjske regije – PRVA OBRAVNAVA.

Točka 4. Predlog Odloka o lokalni turistični vodniški službi na območju občine Jesenice - PRVA OBRAVNAVA.

Točka 5. Predlog za podelitev priznanj občine Jesenice v letu 2012.

Točka 6. Volitve in imenovanja: 

Točka 7. Predlog dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2012.

Točka 8. Poročilo o delu Nadzornega odbora za leto 2011.

Točka 9. Vprašanja in pobude (odgovori na vprašanja in pobude).

Prebrano 3760 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 05 marec 2012 13:52