Zasedanja Občinskega sveta sklica 2010 - 2014

mar  2012 29

16. seja Občinskega sveta sklica 2010 - 2014

Kdaj:

29. marec 2012 ob 17:00 uri
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Zapisnik 16. seje Občinskega sveta, ki je bila 29.3.2012

 

Dnevni red

Sklic 16. seje Občinskega sveta

Točka 1. Potrditev besedila zapisnika 15. redne seje, s poročilom o realizaciji sprejetih sklepov Občinskega sveta, ki je bila 23.2.2012.

Točka 2. Predlog Zaključnega računa proračuna za leto 2011 s poročilom o porabi splošne proračunske rezervacije in prerazporeditvah proračunskih sredstev – hitri postopek

Točka 3. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki  v Občini Jesenice – HITRI POSTOPEK

Točka 4. Predlog Odloka o ustanovitvi razvojnega sveta gorenjske regije – druga obravnava

Točka 5. Predlog Odloka o lokalni turistični vodniški službi na območju občine Jesenice – druga obravnava

Točka 6. Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA

Točka 7. Predlog Splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja v občini Jesenice (soglasje)

Točka 8. Predlog Lokalnega energetskega koncepta – prva obravnava

Točka 9. Predlog za imenovanje kandidata v Razvojni svet Gorenjske regije

Točka 10. Popravek sklepa št. 262 za spremembo trajanja mandata članov Upravnega odbora Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice

Točka 11. Predlog Programa dela na področju zaščite in reševanja občine Jesenice za leto 2012

Točka 12. Predlog Poročila dela na področju zaščite in reševanja občine Jesenice za leto 2011

Točka 13. Predlog Poročila o realizaciji letnega načrta pridobivanja in razpolaganja nepremičnega premoženja v letu 2011

Točka 14. Vprašanja in pobude (odgovori na vprašanja in pobude)

Predlagana dodatna točka dnevnega reda

Prebrano 3367 krat Nazadnje urejano na sreda, 06 junij 2012 15:06