Zasedanja Občinskega sveta sklica 2010 - 2014

apr  2012 26

17. seja Občinskega sveta sklica 2010 - 2014

Kdaj:

26. april 2012 ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Zapisnik 17. seje Občinskega sveta, ki je bila 26. april 2012

 

Dnevni red

Sklic 17. seje Občinskega sveta

 1. Potrditev besedila zapisnika 16. redne seje, s poročilom o realizaciji sprejetih sklepov Občinskega sveta, ki je bila 29.3.2012.
 2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice – HITRI POSTOPEK.
 3. Predlog za Soglasje k Splošnim pogojem za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA.
 4. Predlog Lokalnega energetskega koncepta – DRUGA obravnava.
 5. Predlog Odloka o občinskih cestah v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA.
 6. Predlog Prometnega modela in Prometne študije za občino Jesenice – PRVA OBRAVNAVA.
 7. Volitve in imenovanja (gradivo priloženo):
  7.1 Razrešitev članice v Svetu javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice
  7.2 Imenovanje druge članice v Svet javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice.
 8. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – parc. št. 715/3 k.o. 2178 - Koroška Bela.
 9. Premoženjsko pravne zadeve - predlogi načrtov ravnanja z nepremičnim premoženjem:
  9.1 Predlog 2. dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem - najem nepremičnega premoženje za leto 2012.
  9.2 Predlog 2. dopolnitve Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2012.
  9.3 Predlog 1. dopolnitve Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2012.
 10. Predlog Poročila št. 1 o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za leto 2012.
 11. Predlog Poročila o delu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2011, s finančnim poročilom.
 12. Ocena varnosti v občini Jesenice – poročilo Policijske postaje Jesenice za leto 2011.
 13. Poročilo o Oceni izvajanja občinskega programa varnosti za leto 2011.
 14. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica v letu 2011.
 15. Predlog Izvedbenega načrta Občinskega razvojnega programa Občine Jesenice za obdobje 2012 – 2016.
 16. Vprašanja in pobude (odgovori na vprašanja in pobude).

Točka 1. Potrditev besedila zapisnika 16. redne seje, s poročilom o realizaciji sprejetih sklepov Občinskega sveta, ki je bila 29.3.2012.

Točka 2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice – HITRI POSTOPEK.

Točka 3. Predlog za Soglasje k Splošnim pogojem za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA.

Točka 4. Predlog Lokalnega energetskega koncepta – DRUGA obravnava.

Točka 5. Predlog Odloka o občinskih cestah v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA.

Točka 6. Predlog Prometnega modela in Prometne študije za občino Jesenice – PRVA OBRAVNAVA.

Točka 7. Volitve in imenovanja (gradivo naknadno):

7.1 Razrešitev članice v Svetu javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice

7.2 Imenovanje druge članice v Svet javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice.

Točka 8. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – parc. št. 715/3 k.o. 2178 - Koroška Bela.

Točka 9. Premoženjsko pravne zadeve - predlogi načrtov ravnanja z nepremičnim premoženjem:

9.1 Predlog 2. dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem - najem nepremičnega premoženje za leto 2012.

9.2 Predlog 2. dopolnitve Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2012.

9.3 Predlog 1. dopolnitve Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2012.

Točka 10. Predlog Poročila št. 1 o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za leto 2012.

Točka 11. Predlog Poročila o delu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2011, s finančnim poročilom.

Točka 12. Ocena varnosti v občini Jesenice – poročilo Policijske postaje Jesenice za leto 2011.

Točka 13. Poročilo o Oceni izvajanja občinskega programa varnosti za leto 2011.

Točka 14. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica v letu 2011.

Točka 15. Predlog Izvedbenega načrta Občinskega razvojnega programa Občine Jesenice za obdobje 2012 – 2016.

Točka 16. Vprašanja in pobude (odgovori na vprašanja in pobude).

Prebrano 3717 krat Nazadnje urejano na sreda, 06 junij 2012 15:05