Zasedanja Občinskega sveta sklica 2010 - 2014

nov  2010 25

2. seja Občinskega sveta sklica 2010 - 2014

Kdaj: 25. november 2010, ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Avdio posnetek seje

Zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 25.11.2010

Priloge k tej točki dnevnega reda si lahko ogledate s klikom na spodnje datoteke.
378.00 Kb

Dnevni red

Točka 00.:Sklic 2. redne seje občinskega sveta z dne 25.11.2010

 1. Potrditev besedila zapisnika 1. konstitutivne seje Občinskega sveta, ki je bila 04.11.2010.
 2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o Zazidalnem načrtu Cesta železarjev – gasilski dom (ureditveno območje J2/S14/2)  - DRUGA OBRAVNAVA.
 3. Predlog Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem – dopolnitev načrta za leto 2010.
 4. Predlog Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja – dopolnitev načrta za leto 2010.
 5. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za občinske takse za leto 2011.
 6. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Jesenice za leto 2011.
 7. Predlog Sklepa o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v občini Jesenice za leto 2011.
 8. Predlog Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2011.
 9. Predlog Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2011.
 10. Predlog Poročila št. 3 o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za leto 2010, s programom za leto 2011.
 11. Predlog dolgoročnega Programa varstva okolja občine Jesenice za obdobje 2010-2020.
 12. Predlog Plana graditve in vzdrževanja občinskih cest v obdobju od leta 2011 do 2014.
 13. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2011- PRVA OBRAVNAVA.
 14. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Športno rekreacijski park Podmežakla (ureditveno območje J2/R1)  -  PRVA OBRAVNAVA.
 15. Vprašanja in pobude.
ŽUPAN Tomaž Tom Mencinger

Priloge k tej točki dnevnega reda si lahko ogledate s klikom na spodnje datoteke.

  84.00 Kb          

ROKOVNIK ZASEDANJA DELOVNIH TELES

Sreda,  17.11.2010, ob 16.00 uri, velika sejna soba

Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe

Točke: 5., 12. in 13.

Sreda, 17.11.2010, ob 18.00 uri, velika sejna soba

Odbor za okolje in prostor ter gospodarjenja s stavbnimi zemljišči

Točke: 2., 3.,4.,6. 7.,8.,9.,10.,11.,13. in 14.

Sreda,  17.11.2010, ob 18.30 uri, mala sejna soba

Odbor za družbene dejavnosti

Točka: 13

Četrtek, 18.11.2010, ob 16.00 uri velika sejna soba

Statutarno pravna komisija

Točke: ,2., 5., 6., 7., 13. in 14

Četrtek, 18.11.2010, ob 17.30 uri velika sejna soba

Odbor za proračun in finance

Točke:  3.4., ,5.,6., 7.,8.,9.,10.,11.,12., 13. in 14 .

Točka 01.:Potrditev besedila zapisnika 1. konstitutivne seje Občinskega sveta, ki je bila 04.11.2010.

Priloge k tej točki dnevnega reda si lahko ogledate s klikom na spodnje datoteke.
  317.00 Kb          

Točka 02.:Predlog odloka Zazidalnega načrta Cesta železarjev - DRUGA OBRAVNAVA

Obrazložitev in besedilo Odloka o spremembah odloka ZN Cesta železarjev
Objavljen odlok

Priloge k tej točki dnevnega reda si lahko ogledate s klikom na spodnje datoteke.

  104.00 Kb        41.08 Kb     

Točka 02.:Predlog odloka Zazidalnega načrta Cesta železarjev - DRUGA OBRAVNAVA.

Veljavno besedilo besedila Odloka

Priloge k tej točki dnevnega reda si lahko ogledate s klikom na spodnje datoteke.

   83.63 Kb     

Točka 02.:Predlog odloka Zazidalnega načrta Cesta železarjev - DRUGA OBRAVNAVA.

Priloga 3 - skica območja ZN

Priloge k tej točki dnevnega reda si lahko ogledate s klikom na spodnje datoteke.

   121.70 Kb     

Točka 03.:Predlog Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem – dopolnitev načrta za leto 2010.

Obrazložitev dopolnilnega letnega načrta razpolaganja
Priloga seznama zemljišč
Priloga KNN

Priloge k tej točki dnevnega reda si lahko ogledate s klikom na spodnje datoteke.

  174.50 Kb        49.79 Kb        672.14 Kb 

Točka 03.:Predlog Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem – dopolnitev načrta za leto 2010.

Seznam stanovanj in poslovnih prostorov

Priloge k tej točki dnevnega reda si lahko ogledate s klikom na spodnje datoteke.

  16.00 Kb          

Točka 04.:Predlog Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja – dopolnitev načrta za leto 2010.

Obrazložitev predloga
Seznam nakupa zemljišč
Skica KNN

Priloge k tej točki dnevnega reda si lahko ogledate s klikom na spodnje datoteke.

  163.00 Kb        49.79 Kb        370.48 Kb 

Točka 05.:Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za občinske takse za leto 2011.

Obrazložitev in besedilo Sklepa

Priloge k tej točki dnevnega reda si lahko ogledate s klikom na spodnje datoteke.

  32.00 Kb          

Točka 06.:Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Jesenice za leto 2011.

Obrazložitev in besedilo Sklepa

Priloge k tej točki dnevnega reda si lahko ogledate s klikom na spodnje datoteke.

  41.50 Kb        41.50 Kb     

Točka 07.:Predlog Sklepa o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v Občini Jesenice za leto 2011.

Obrazložitev in besedilo Sklepa

Priloge k tej točki dnevnega reda si lahko ogledate s klikom na spodnje datoteke.

  53.00 Kb          

Točka 08.:Predlog Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2011.

Obrazložitev predloga
Seznam stanovanj in poslovnih prostorov
Skica KNN

Priloge k tej točki dnevnega reda si lahko ogledate s klikom na spodnje datoteke.

  182.50 Kb        34.50 Kb        754.70 Kb 

Točka 08.:Predlog Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2011

Stavbna zemljišča
Skica KNN

Priloge k tej točki dnevnega reda si lahko ogledate s klikom na spodnje datoteke.

  29.50 Kb        754.70 Kb     

Točka 08.:Predlog Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2011

Seznam zemljišč

Priloge k tej točki dnevnega reda si lahko ogledate s klikom na spodnje datoteke.

  109.00 Kb        4.03 Mb        1.15 Kb 

Točka 09.:Predlog Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2011.

Obrazložitev predloga
Seznam nepremičnin
skica

Priloge k tej točki dnevnega reda si lahko ogledate s klikom na spodnje datoteke.

  171.50 Kb        55.50 Kb        16.15 Mb 

Točka 10.:Predlog Poročilo št. 3 s Programom varstva okolja za leto 2011.

Obrazložitev predloga poročila in programa
Priloga poročilo Acroni

Priloge k tej točki dnevnega reda si lahko ogledate s klikom na spodnje datoteke.

  93.50 Kb        479.28 Kb     

Točka 10.:Poročilo št. 3 s Programom varstva okolja za leto 2011.

Program za leto 2011 - finančne posledice
Poročilo Biotehnične fakultete

Priloge k tej točki dnevnega reda si lahko ogledate s klikom na spodnje datoteke.

  40.50 Kb        3.49 Mb     

Točka 11.:Dolgoročni program varstva okolja Občine Jesenice za obdobje 2010-2020.

Obrazložitev  dolgoročnega programa
Predlog programa do leta 2020

Priloge k tej točki dnevnega reda si lahko ogledate s klikom na spodnje datoteke.

  38.50 Kb        1.08 Mb     

Točka 12.:Predlog Plana graditve in vzdrževanja občinskih cest v obdobju od leta 2011 do 2014.

Priloge k tej točki dnevnega reda si lahko ogledate s klikom na spodnje datoteke.
    217.00 Kb  

Točka 13.:Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2011- PRVA OBRAVNAVA.

Obrazložitev Proračuna za leto 2011

Priloge k tej točki dnevnega reda si lahko ogledate s klikom na spodnje datoteke.

  1.43 Mb   

Točka 13.:Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2011- PRVA OBRAVNAVA.

Besedilo Odloka Proračuna za leto 2011
Splošni del

Priloge k tej točki dnevnega reda si lahko ogledate s klikom na spodnje datoteke.

    313.50 Kb        50.01 Kb

Točka 13.:Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2011- PRVA OBRAVNAVA.

Posebni del - A bilanca prihodkov in odhodkov

Priloge k tej točki dnevnega reda si lahko ogledate s klikom na spodnje datoteke.

    211.00 Kb

Točka 13.:Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2011- PRVA OBRAVNAVA.

Posebni del proračun B-račun finančnih terjatev in naložb odhodkov

Priloge k tej točki dnevnega reda si lahko ogledate s klikom na spodnje datoteke.

    53.67 Kb

Točka 13.:Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2011- PRVA OBRAVNAVA.

Posebni del proračuna C - financiranje odhodki

Priloge k tej točki dnevnega reda si lahko ogledate s klikom na spodnje datoteke.

    56.35 Kb

Točka 13.:Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2011- PRVA OBRAVNAVA.

Načrt razvojnih programov za obdobje 2011-2014

Priloge k tej točki dnevnega reda si lahko ogledate s klikom na spodnje datoteke.

     103.24 Kb

Točka 14.:Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Športno rekreacijski park Podmežakla (ureditveno območje J2/R1) - PRVA OBRAVNAVA.

Obrazložitev in predlog besedila Odloka
Veljavno odlok

Priloge k tej točki dnevnega reda si lahko ogledate s klikom na spodnje datoteke.

    92.50 Kb        104.64 Kb

Točka 14.:Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Športno rekreacijski park Podmežakla (ureditveno območje J2/R1) - PRVA OBRAVNAVA.

Spremembe in dopolnitve veljavnega odloka

Priloge k tej točki dnevnega reda si lahko ogledate s klikom na spodnje datoteke.

    89.85 Kb

Točka 14.:Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Športno rekreacijski park Podmežakla (ureditveno območje J2/R1) - PRVA OBRAVNAVA.

Skica - situacija

Priloge k tej točki dnevnega reda si lahko ogledate s klikom na spodnje datoteke.

    1.05 Mb

Točka 15.:Vprašanja in pobude

Prebrano 3158 krat Nazadnje urejano na petek, 20 maj 2011 09:26