Zasedanja Občinskega sveta sklica 2010 - 2014

nov  2010 04

1. Konstitutivna seja Občinskega sveta - mandat 2010-2014

Kdaj:

4. november 2010, ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Zapisnik 1. konstitutivne seje Občinskega sveta, ki je bila 4.11.2010

  zapisnik 1. konstitutivne seje sveta-4.11.2010.pdf 300.76 Kb

Dnevni red

Sklic 1. konstitutivne seje

 1. Ugotovitev števila navzočih novo izvoljenih članov Občinskega sveta občine Jesenice.
 2. Poročilo Občinske volilne komisije občine Jesenice o izvedbi lokalnih volitev, ki so bile v nedeljo, dne 10.10.2010 v občinski svet, volitev župana ter članov svetov krajevnih skupnosti.
 3. Poročilo Občinske volilne komisije občine Jesenice o ugotovitvah končnega izida glasovanja za svetovalni referendum o združitvi krajevnih skupnosti Staneta Bokala, Mirka Roglja petka in Cirila Tavčarja v novo krajevno skupnost Plavž, ki je bil 10. oktobra 2010.
 4. Imenovanje Mandatne komisije za pregled prispelih morebitnih pritožb in priprava predloga potrditve mandatov članov občinskega sveta.
 5. Poročilo Mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskega sveta.
 6. Poročilo Mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana.
 7. Poročilo Mandatne komisije in potrditev mandatov članov svetov krajevnih skupnosti.
 8. Predstavitev župana občine Jesenice – slavnostna zaprisega župana in predstavitev članic in članov Občinskega sveta, predstavitev občinske uprave.
 9. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
  • Prekinitev seje zaradi zasedanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo obravnavala in dokončno oblikovala predloge za sestavo stalnih delovnih teles Občinskega sveta.
 10. Predlog za imenovanje stalnih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice:
  • Statutarno – pravna komisija
  • Odbor za proračun in finance
  • Odbor za družbene dejavnosti
  • Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe
  • Odbor za okolje in prostor ter gospodarjenje z nepremičninami.
 11. Zaključek konstitutivne seje – fototermin.

Točka 02.: Poročilo Občinske volilne komisije občine Jesenice o izvedbi lokalnih volitev, ki so bile v nedeljo, dne 10.10.2010 v občinski svet, volitev župana ter članov svetov krajevnih skupnosti.

  Tocka 02 - Porocilo volitve LV2010_svet - zupan 2010.pdf 102.92 Kb

Točka 03.: Poročilo OVK o ugotovitvah končnega izida glasovanja za svetovalni referendum o združitvi krajevnih skupnosti Staneta Bokala, Mirka Roglja petka in Cirila Tavčarja v novo krajevno skupnost Plavž, ki je bil 10. oktobra 2011

  Tocka 03 - Porocilo Svetovalni referendum 2010_ koncni glas_referendum.pdf 51.12 Kb

Točka 04.: Imenovanje Mandatne komisije za pregled prispelih morebitnih pritožb in priprava predloga potrditve mandatov članov občinskega sveta.

Na seji Občinskega svet

Točka 05.: Poročilo Mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskega sveta.

Na seji Občinskega svet

Točka 06.: Poročilo Mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana.

Na seji Občinskega svet

Točka 07.: Poročilo Mandatne komisije in potrditev mandatov članov svetov krajevnih skupnosti.

Na seji Občinskega svet

Točka 08. Predstavitev župana občine Jesenice – slavnostna zaprisega župana in predstavitev članic in članov Občinskega sveta, predstavitev občinske uprave.

Na seji Občinskega svet

Točka 09.: Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

  Tocka 09 - Imenovanje Komisije za mandatna vprasanja volitve in imenovanja.pdf 124.20 Kb

Točka 10.: Predlog za imenovanje stalnih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice:

Statutarno – pravna komisija

 • Odbor za proračun in finance
 • Odbor za družbene dejavnosti
 • Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe
 • Odbor za okolje in prostor ter gospodarjenje z nepremičninami.
  Točka 10 - Predlog za imenovanje stalnih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice.pdf 143.48 Kb
Prebrano 4014 krat Nazadnje urejano na petek, 20 maj 2011 09:26