Skok na osrednjo vsebino

Mandat 2014 - 2018

mar  2015 26

5. redna seja Občinskega sveta sklica 2014 - 2018

Kdaj: 26. marec 2015 ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Zapisnik 5. seje Občinskega sveta, ki je bila 26. marca 2015

 Gradivo bo dano na naslednji seji sveta

 

Dnevni red

Sklic 5. seje Občinskega sveta, ki bo 26. marca 2015

 1. Potrditev besedila zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 5.2.2015.
 2. Zaključni račun proračuna za leto 2014 s poročilom o porabi stalne proračunske rezerve, splošne proračunske rezervacije in prerazporeditvah proračunskih sredstev.
 3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Jesenice – PREDLAGAN HITRI POSTOPEK.
 4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Jesenice – PREDALGAN HITRI POSTOPEK.
 5. Predlog Odloka o dodeljevanju sredstev za novoustanovljena društva s področja športa v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA.
 6. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Perun – PRVA OBRAVNAVA.
 7. Predlog Odloka o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA.
 8. Predlog Meril za vrednotenje športnih programov novoustanovljenih športnih društev v občini Jesenice.
 9. Predlog določitve dodatnih prireditvenih prostorov na območju občine Jesenice.
 10. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – nepremičnini s parc. št. 1940/2 in 1940/4 k.o. 2176-Blejska Dobrava.
 11. Predlog Sklepa o razveljavitvi sklepa o manjši širitvi območja stavbnih zemljišč na Blejski Dobravi.
 12. Predlog Sklepa o razveljavitvi sklepa o manjši širitvi območja stavbnih zemljišč v Plavškem Rovtu.
 13. Volitve in imenovanja:
  13.1  Predlog za imenovanje predstavnika Občine Jesenice v Skupščino javnega komunalnega podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice.
  13.2  Predlog za imenovanje predsednika in članov Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin občine Jesenice.
 14. Program dela Nadzornega odbora za leto 2015.
 15. Predlog Programa dela na področju zaščite in reševanja v občini Jesenice za leto 2015.
 16. Poročila:
  16.1    Predlog Poročila o delu na področju zaščite in reševanja v občini Jesenice za leto 2014.
  16.2    Predlog Poročila o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem: Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti občine Jesenice za leto 2014 in Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last občine Jesenice za leto 2014.
  16.3    Predlog Poročila Akcijske skupine o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta občine Jesenice.
  16.4    Poročilo Policijske postaje Jesenice za leto 2014
  16.5    Predlog Poročila o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica za leto 2014.
 17. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti za leto 2014.
 18. Informacije, vprašanja in pobude.

Gradivo 5. redne seje Občinskega sveta sklica 2014 - 2018 v celoti

  05_sejaOS_20150326.zip 14.16 Mb

Točka 1. Potrditev besedila zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 5.2.2015.

Točka 2. Zaključni račun proračuna za leto 2014 s poročilom o porabi stalne proračunske rezerve, splošne proračunske rezervacije in prerazporeditvah proračunskih sredstev.

Točka 3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Jesenice – PREDLAGAN HITRI POSTOPEK.

Točka 4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Jesenice – PREDALGAN HITRI POSTOPEK.

Točka 5. Predlog Odloka o dodeljevanju sredstev za novoustanovljena društva s področja športa v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA.

Točka 6. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Perun – PRVA OBRAVNAVA.

Točka 7. Predlog Odloka o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA.

Točka 8. Predlog Meril za vrednotenje športnih programov novoustanovljenih športnih društev v občini Jesenice.

Točka 9. Predlog določitve dodatnih prireditvenih prostorov na območju občine Jesenice.

Točka 10. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – nepremičnini s parc. št. 1940/2 in 1940/4 k.o. 2176-Blejska Dobrava.

Točka 11. Predlog Sklepa o razveljavitvi sklepa o manjši širitvi območja stavbnih zemljišč na Blejski Dobravi.

Točka 12. Predlog Sklepa o razveljavitvi sklepa o manjši širitvi območja stavbnih zemljišč v Plavškem Rovtu.

Točka 13. Volitve in imenovanja:

13.1  Predlog za imenovanje predstavnika Občine Jesenice v Skupščino javnega komunalnega podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice.
13.2  Predlog za imenovanje predsednika in članov Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin občine Jesenice.

Točka 14. Program dela Nadzornega odbora za leto 2015.

Točka 15. Predlog Programa dela na področju zaščite in reševanja v občini Jesenice za leto 2015.

Točka 16. Poročila:

16.1    Predlog Poročila o delu na področju zaščite in reševanja v občini Jesenice za leto 2014.
16.2    Predlog Poročila o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem: Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti občine Jesenice za leto 2014 in Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last občine Jesenice za leto 2014.
16.3    Predlog Poročila Akcijske skupine o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta občine Jesenice.
16.4    Poročilo Policijske postaje Jesenice za leto 2014
16.5    Predlog Poročila o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica za leto 2014.

Točka 17. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti za leto 2014.

Točka 18. Informacije, vprašanja in pobude.

Prebrano 2472 krat Nazadnje urejano na četrtek, 26 marec 2015 21:54