Skok na osrednjo vsebino

Mandat 2014 - 2018

maj 2015 14

6. redna seja Občinskega sveta sklica 2014 - 2018

6. redna seja Občinskega sveta sklica 2014 - 2018 6. redna seja Občinskega sveta sklica 2014 - 2018 Občina Jesenice
Kdaj: 14. maj 2015 ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 14. maja 2015

 

Dnevni red

Sklic 6. redne seje Občinskega sveta, ki bo 14. maja 2015

 1. Potrditev besedila zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 26.3.2015
 2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje občine Jesenice – PREDLAGAN HITRI POSTOPEK
 3. Predlog Odloka o spremembah odloka o gospodarskih javnih službah v občini Jesenice – PREDLAGAN HITRI POSTOPEK
 4. Predlog Odloka o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
 5. Predlog Odloka o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
 6. Predlog Odloka o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
 7. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2015
 8. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2015
 9. Volitve in imenovanja: predlog za imenovanje predstavnika Občine Jesenice v Svet zavoda Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
 10. Poročila:
  10.1.    Predlog Poročila o delu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske s finančnim poročilom za leto 2014
  10.2.    Predlog Poročila št. 1 o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za leto 2014/2015
  10.3.    Predlog Poročila župana o realizaciji sklepov, sprejetih na sejah Občinskega sveta občine Jesenice za mandatno obdobje 2014 – 2018
  10.4.   Predlog Poročila o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toploto na območju občine Jesenice za leto 2014
 11. Informaciji:
  11.1.    Informacija o pripravi Državnega prostorskega načrta za dograditev predora Karavanke
  11.2.    Informacija o Poslovnem načrtu JEKO-IN, d.o.o. Jesenice za leto 2015

 12. Informacije, vprašanja in pobude

Gradivo 6. redne seje Občinskega sveta sklica 2014 - 2018 v celoti

  6.seja_OS_14_5_2015.zip 21.74 Mb

Točka 1. Potrditev besedila zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 26.3.2015 

Točka 2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje občine Jesenice – PREDLAGAN HITRI POSTOPEK

Točka 3. Predlog Odloka o spremembah odloka o gospodarskih javnih službah v občini Jesenice – PREDLAGAN HITRI POSTOPEK

Točka 4. Predlog Odloka o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA

Točka 5. Predlog Odloka o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA

Točka 6. Predlog Odloka o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA

Točka 7. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2015

Točka 8. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2015

Točka 9. Volitve in imenovanja: predlog za imenovanje predstavnika Občine Jesenice v Svet zavoda Razvojna agencija Zgornje Gorenjske

Točka 10. Poročila

10.1 Predlog Poročila o delu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske s finančnim poročilom za leto 2014

10.2 Predlog Poročila št. 1 o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za leto 2014/2015

10.3 Predlog Poročila župana o realizaciji sklepov, sprejetih na sejah Občinskega sveta občine Jesenice za mandatno obdobje 2014 – 2018

10.4 Predlog Poročila o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toploto na območju občine Jesenice za leto 2014

Točka 11. Informaciji

11.1 Informacija o pripravi Državnega prostorskega načrta za dograditev predora Karavanke

11.2 Informacija o Poslovnem načrtu JEKO-IN, d.o.o. Jesenice za leto 2015

Točka 12. Informacije, vprašanja in pobude

Prebrano 3037 krat Nazadnje urejano na torek, 26 maj 2015 13:59