Skok na osrednjo vsebino

Mandat 2014 - 2018

okt 2015 01

8. redna seja Občinskega sveta sklica 2014 - 2018

8. redna seja Občinskega sveta sklica 2014-2018 8. redna seja Občinskega sveta sklica 2014-2018 Občina Jesenice
Kdaj: 1. oktober 2015 ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Avdio posnetek seje

{audio}20151001_08_sejaOS.mp3{/audio}

Zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta

 

Dnevni red

Sklic 8. redne seje Občinskega sveta, ki bo 1. oktobra 2015

 1. Potrditev besedila zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 18.6.2015
 2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno službo oskrbe s toploto na območju občine Jesenice – PREDLAGAN HITRI POSTOPEK
 3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč – PREDLAGAN HITRI POSTOPEK
 4. Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve občine Jesenice v letu 2015 in v letu 2016 za odpravo posledic naravne nesreče – PREDLAGAN HITRI POSTOPEK
 5. Predlog Statuta občine Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
 6. Predlog Poslovnika o delu Občinskega sveta občine Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
 7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o Občinskem prostorskem načrtu občine Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
 8. Predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
 9. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – parc. št. 405/10 in 405/11 obe k.o. 2172 Hrušica
 10. Predlog odpisa terjatve
 11. Predlog izvzema dveh službenih stanovanj iz seznama službenih stanovanj in vključitev le-teh v seznam neprofitnih stanovanj ter izvzema neprofitnega stanovanja iz seznama neprofitnih stanovanj in vključitev le-tega v seznam službenih stanovanj
 12. Predlog cene za raztros pepela pokojnika na pokopališču Blejska Dobrava
 13. Predlog sprememb Načrta razvojni programov za obdobje 2015-2018
 14. Volitve in imenovanja – predlog za razrešitev in imenovanje novih predstavnikov Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja
 15. Poročilo – analiza stanja s področja socialnega varstva v občini Jesenice
 16. Informacija o Letnem poročilu JEKO-IN za leto 2014
 17. Informacije, vprašanja in pobude

Točka 1. Potrditev besedila zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 18.6.2015

Točka 2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno službo oskrbe s toploto na območju občine Jesenice – PREDLAGAN HITRI POSTOPEK

Točka 3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč – PREDLAGAN HITRI POSTOPEK

Točka 4. Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve občine Jesenice v letu 2015 in v letu 2016 za odpravo posledic naravne nesreče – PREDLAGAN HITRI POSTOPEK

Točka 5. Predlog Statuta občine Jesenice – PRVA OBRAVNAVA

Točka 6. Predlog Poslovnika o delu Občinskega sveta občine Jesenice – PRVA OBRAVNAVA

Točka 7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o Občinskem prostorskem načrtu občine Jesenice – PRVA OBRAVNAVA

Točka 8. Predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice – PRVA OBRAVNAVA

Točka 9. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – parc. št. 405/10 in 405/11 obe k.o. 2172 Hrušica

Točka 10. Predlog odpisa terjatve

Točka 11. Predlog izvzema dveh službenih stanovanj iz seznama službenih stanovanj in vključitev le-teh v seznam neprofitnih stanovanj ter izvzema neprofitnega stanovanja iz seznama neprofitnih stanovanj in vključitev le-tega v seznam službenih stanovanj

Točka 12. Predlog cene za raztros pepela pokojnika na pokopališču Blejska Dobrava

Točka 13. Predlog sprememb Načrta razvojni programov za obdobje 2015-2018

Točka 14. Volitve in imenovanja – predlog za razrešitev in imenovanje novih predstavnikov Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja

Točka 15. Poročilo – analiza stanja s področja socialnega varstva v občini Jesenice

Točka 16. Informacija o Letnem poročilu JEKO-IN za leto 2014

Točka 16. Informacije, vprašanja in pobude

Prebrano 2653 krat Nazadnje urejano na četrtek, 05 november 2015 08:53