Skok na osrednjo vsebino

Mandat 2014 - 2018

jun  2015 18

7. redna seja Občinskega sveta sklica 2014 - 2018

7. redna seja Občinskega sveta sklica 2014-2018 7. redna seja Občinskega sveta sklica 2014-2018 Občina Jesenice
Kdaj: 18. junij 2015 ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Avdio posnetek seje

{audio}20150618_07_sejaOS.mp3{/audio}

Zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta

 

Dnevni red

Sklic 7. redne seje Občinskega sveta, ki bo 18. junija 2015

 1. Potrditev besedila zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 14.5.2015
 2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini Jesenice – PREDLAGAN HITRI POSTOPEK
 3. Predlog Odloka o dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice – PREDLAGAN HITRI POSTOPEK
 4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice – PREDLAGAN HITRI POSTOPEK
 5. Predlog Odloka o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
 6. Predlog Odloka o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
 7. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Perun – DRUGA OBRAVNAVA
 8. Predlog Odloka o dodeljevanju sredstev za novoustanovljena društva s področja športa v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
 9. Predlog Meril za vrednotenje športnih programov za dodelitev zagonskih sredstev za novoustanovljena društva
 10. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 2. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2015
 11. Predlog za izvzem službenega stanovanja iz seznama službenih stanovanja in vključitev le tega v seznam neprofitnih stanovanj
 12. Predlog za prodajo dela poslovnega deleža v družbi BSC d.o.o. Kranj.
 13. Predlog spremembe cenika prevozov v mestnem potniškem prometu na Jesenicah
 14. Volitve in imenovanja:
  14.1   Predlog za imenovanje predstavnice občine Jesenice v Svet javnega zavoda Center za socialno delo Jesenice
  14.2   Predlog za imenovanje predstavnice občine Jesenice v Svet javnega zavoda Triglavski narodni park
  14.3   Predlog za imenovanje predstavnikov občine Jesenice v Svet javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice
  14.4   Predlog za razrešitev in imenovanje novega predstavnika občine Jesenice v svet javnega zavoda Zavod za šport Jesenice
  14.5   Predlog za razrešitev in imenovanje novega predstavnika občine Jesenice v Upravni odbor Fakultete za zdravstvo Jesenice
  14.6   Predlog za razrešitev in imenovanje novega predstavnika občine Jesenice v Svet Srednje šole Jesenice
 15. Poročila:
  15.1   Predlog Letnega poročila o poslovanju Razvojnega centra Jesenice za leto 2014
  15.2   Predlog Poročila o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice v letu 2014.
  15.3   Poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2014
 16. Informacije, vprašanja in pobude

Gradivo 7. redne seje Občinskega sveta sklica 2014 - 2018 v celoti

  07_sejaOS_20150618.zip 13.98 Mb

Točka 1. Potrditev besedila zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 14.5.2015

Točka 2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini Jesenice – PREDLAGAN HITRI POSTOPEK

Točka 3. Predlog Odloka o dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice – PREDLAGAN HITRI POSTOPEK

Točka 4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice – PREDLAGAN HITRI POSTOPEK

Točka 5. Predlog Odloka o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA

Točka 6. Predlog Odloka o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA

Točka 7. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Perun – DRUGA OBRAVNAVA

Točka 8. Predlog Odloka o dodeljevanju sredstev za novoustanovljena društva s področja športa v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA

Točka 9. Predlog Meril za vrednotenje športnih programov za dodelitev zagonskih sredstev za novoustanovljena društva

Točka 10. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 2. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2015

Točka 11. Predlog za izvzem službenega stanovanja iz seznama službenih stanovanja in vključitev le tega v seznam neprofitnih stanovanj

Točka 12. Predlog za prodajo dela poslovnega deleža v družbi BSC d.o.o. Kranj.

Točka 13. Predlog spremembe cenika prevozov v mestnem potniškem prometu na Jesenicah

Točka 14. Volitve in imenovanja

14.1   Predlog za imenovanje predstavnice občine Jesenice v Svet javnega zavoda Center za socialno delo Jesenice
14.2   Predlog za imenovanje predstavnice občine Jesenice v Svet javnega zavoda Triglavski narodni park
14.3   Predlog za imenovanje predstavnikov občine Jesenice v Svet javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice
14.4   Predlog za razrešitev in imenovanje novega predstavnika občine Jesenice v svet javnega zavoda Zavod za šport Jesenice
14.5   Predlog za razrešitev in imenovanje novega predstavnika občine Jesenice v Upravni odbor Fakultete za zdravstvo Jesenice
14.6   Predlog za razrešitev in imenovanje novega predstavnika občine Jesenice v Svet Srednje šole Jesenice

Točka 15. Poročila

15.1   Predlog Letnega poročila o poslovanju Razvojnega centra Jesenice za leto 2014
15.2   Predlog Poročila o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice v letu 2014.
15.3   Poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2014

Točka 16. Informacije, vprašanja in pobude

Prebrano 2478 krat Nazadnje urejano na sreda, 24 junij 2015 10:23