Skok na osrednjo vsebino

Mandat 2014 - 2018

nov  2015 19

9. redna seja Občinskega sveta sklica 2014 - 2018

9. redna seja Občinskega sveta sklica 2014 - 2018 9. redna seja Občinskega sveta sklica 2014 - 2018
Kdaj: 19. november 2015 ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice
 

Zapisnik 9. seje Občinskega sveta

 

Dnevni red

Sklic 9. seja Občinskega sveta sklica 2014 - 2018

 1. Potrditev besedila zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 1.10.2015
 2. Potrditev besedila zapisnika 2. dopisne seje Občinskega sveta, ki je trajala od 22.10.2015 do 30.10.2015
 3. Predlog Statuta občine Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
 4. Predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
 5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Jesenice – PREDLAGAN HITRI POSTOPEK
 6. Predlog Poslovnika o delu Občinskega sveta občine Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
 7. Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Jesenice za leto 2016
 8. Predlog Sklepa o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v občini Jesenice za leto 2016
 9. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra za zemljišče s parc. št. 422/1 k.o. 2172 – Hrušica
 10. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last občine Jesenice za leto 2016
 11. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti občine Jesenice za leto 2016
 12. Predlog Letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja
 13. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2016 - PRVA OBRAVNAVA
 14. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 3. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2015
 15. Predlog za uvrstitev novega projekta v Načrt razvojnih programov za obdobje 2015 – 2018
 16. Predlog kandidatov za sodnike porotnike na Okrožno sodišče v Kranju
 17. Žičnica Španov vrh – analiza stanja in pregled možnih usmeritev
 18. Informacije, vprašanja in pobude

Gradivo 9. redne seje Občinskega sveta sklica 2014 - 2018 v celoti

  20151119_9_sejaOS.zip 22.26 Mb

Točka 1. Potrditev besedila zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 1.10.2015

Točka 2. Potrditev besedila zapisnika 2. dopisne seje Občinskega sveta, ki je trajala od 22.10.2015 do 30.10.2015

Točka 3. Predlog Statuta občine Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA

Točka 4. Predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA

Točka 5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Jesenice – PREDLAGAN HITRI POSTOPEK

Točka 6. Predlog Poslovnika o delu Občinskega sveta občine Jesenice – PRVA OBRAVNAVA

Točka 7. Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Jesenice za leto 2016

Točka 8. Predlog Sklepa o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v občini Jesenice za leto 2016

Točka 9. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra za zemljišče s parc. št. 422/1 k.o. 2172 – Hrušica

Točka 10. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last občine Jesenice za leto 2016

Točka 11. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti občine Jesenice za leto 2016

Točka 12. Predlog Letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja

Točka 13. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2016 - PRVA OBRAVNAVA

Točka 14. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 3. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2015

Točka 15. Predlog za uvrstitev novega projekta v Načrt razvojnih programov za obdobje 2015 – 2018

Točka 16. Predlog kandidatov za sodnike porotnike na Okrožno sodišče v Kranju

Točka 17. Žičnica Španov vrh – analiza stanja in pregled možnih usmeritev

Točka 18. Informacije, vprašanja in pobude

Prebrano 2194 krat Nazadnje urejano na sreda, 25 november 2015 09:24