Skok na osrednjo vsebino

Mandat 2014 - 2018

dec  2015 22

10. redna seja Občinskega sveta sklica 2014 - 2018

10. redna seja Občinskega sveta sklica 2014 - 2018 10. redna seja Občinskega sveta sklica 2014 - 2018
Kdaj: 22. december 2015, ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Zapisnik 10. seje Občinskega sveta

 

Dnevni red

Sklic 10. seje Občinskega sveta sklica 2014 - 2018

 1. Potrditev besedila zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 19.11.2015
 2. Predlog Poslovnika o delu občinskega sveta občine Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
 3. Predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
 4. Predlog prenosa deleža zadrževalnega bazena deževnih voda Občine Žirovnica na Občino Jesenice
 5. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2016 – DRUGA OBRAVNAVA
 6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju sredstev za programe s področja športa v občini Jesenice- PREDLAGAN HITRI POSTOPEK
 7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju sredstev za otroške in mladinske projekte v občini Jesenice ter za projekte, ki so namenjeni mlajšim odraslim - PREDLAGAN HITRI POSTOPEK
 8. Predlog Pravilnika o povračilu prevoznih stroškov za otroke s posebnimi potrebami ter za otroke, ki se znajdejo v trenutno ogroženi situaciji
 9. Predlog Letnega programa športa v občini Jesenice za leto 2016
 10. Predlog Letnega programa kulture v občini Jesenice za leto 2016
 11. Predlog Letnega programa izobraževanja v občini Jesenice za leto 2016
 12. Predlog Letnega programa humanitarnih društev in invalidskih organizacij v občini Jesenice za leto 2016
 13. Predlog prilagoditve cen omrežnine in vodarine oskrbe s pitno vodo
 14. Predlog za spremembo cen za odvajanje in čiščenje odpadnih vod ter za storitve vezane na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave
 15. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2016
 16. Predlog za imenovanje kandidatov za člane Sveta Javnega sklada RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti – Območna izpostava Jesenice
 17. Predlog Poročila župana o realizaciji sklepov, sprejetih na sejah Občinskega sveta za mandatno obdobje 2014 - 2018
 18. Predlog Poročila št. 2 o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za leto 2015
 19. Informacije, vprašanja in pobude
 20. Dodatna točka. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra

Točka 1. Potrditev besedila zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 19.11.2015

Točka 2. Predlog Poslovnika o delu občinskega sveta občine Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA

Točka 3. Predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA

Točka 4. Predlog prenosa deleža zadrževalnega bazena deževnih voda Občine Žirovnica na Občino Jesenice

Točka 5. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2016 – DRUGA OBRAVNAVA

Točka 6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju sredstev za programe s področja športa v občini Jesenice- PREDLAGAN HITRI POSTOPEK

Točka 7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju sredstev za otroške in mladinske projekte v občini Jesenice ter za projekte, ki so namenjeni mlajšim odraslim - PREDLAGAN HITRI POSTOPEK

Točka 8. Predlog Pravilnika o povračilu prevoznih stroškov za otroke s posebnimi potrebami ter za otroke, ki se znajdejo v trenutno ogroženi situaciji

Točka 9. Predlog Letnega programa športa v občini Jesenice za leto 2016

Točka 10. Predlog Letnega programa kulture v občini Jesenice za leto 2016

Točka 11. Predlog Letnega programa izobraževanja v občini Jesenice za leto 2016

Točka 12. Predlog Letnega programa humanitarnih društev in invalidskih organizacij v občini Jesenice za leto 2016

Točka 13. Predlog prilagoditve cen omrežnine in vodarine oskrbe s pitno vodo

Točka 14. Predlog za spremembo cen za odvajanje in čiščenje odpadnih vod ter za storitve vezane na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave

Točka 15. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2016

Točka 16. Predlog za imenovanje kandidatov za člane Sveta Javnega sklada RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti – Območna izpostava Jesenice

Točka 17. Predlog Poročila župana o realizaciji sklepov, sprejetih na sejah Občinskega sveta za mandatno obdobje 2014 - 2018

Točka 18. Predlog Poročila št. 2 o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za leto 2015

Točka 19. Informacije, vprašanja in pobude

Dodatna točka. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra

Prebrano 3855 krat Nazadnje urejano na četrtek, 14 januar 2016 11:36