Skok na osrednjo vsebino

Mandat 2014 - 2018

jan  2016 28

11. redna seja Občinskega sveta sklica 2014 - 2018

Kdaj: 28. januar 2016 ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice
 

Zapisnik 11. seje Občinskega sveta sklica 2014 - 2018

 

Dnevni red

Sklic 11. seje Občinskega sveta sklica 2014 - 2018

 1. Potrditev besedila zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 22.12.2015
 2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju sredstev za programe s področja športa v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
 3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju sredstev za otroške in mladinske projekte v občini Jesenice ter za projekte, ki so namenjeni mlajšim odraslim – DRUGA OBRAVNAVA
 4. Predlog Odloka o spremembi odloka o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice – PREDLAGAN HITRI POSTOPEK
 5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
 6. Predlog Novelacije Občinskega razvojnega programa občine Jesenice 2011 – 2015 – PRVA OBRAVNAVA
 7. Volitve in imenovanja:
  7.1  Predlog za podelitev priznanj Občine Jesenice v letu 2016
  7.2  Predlog za imenovanje direktorja Gledališča Toneta Čufarja Jesenice
 8. Predlog soglasja k Programu dela s finančnim načrtom Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2016
 9. Predlog Programa dela Občinskega sveta za leto 2016
 10. Poročila Nadzornega odbora:
  10.1   Poročilo o opravljenem nadzoru investicije: Cesta odlagališče Mala Mežakla - OB041-13-0004
  10.2   Poročilo o opravljenem nadzoru področja proračunske porabe 18 - področje  kulture, športa in nevladnih organizacij občine Jesenice v letu 2014
  10.3   Poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice
 11. Informacije, vprašanja in pobude

Gradivo 11. redne seje Občinskega sveta sklica 2014 - 2018 v celoti

  20160128_11_sejaOS.zip 12.63 Mb

Točka 1. Potrditev besedila zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 22.12.2015

Točka 2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju sredstev za programe s področja športa v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA

Točka 3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju sredstev za otroške in mladinske projekte v občini Jesenice ter za projekte, ki so namenjeni mlajšim odraslim – DRUGA OBRAVNAVA

Točka 4. Predlog Odloka o spremembi odloka o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice – PREDLAGAN HITRI POSTOPEK

Točka 5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA

Točka 6. Predlog Novelacije Občinskega razvojnega programa občine Jesenice 2011 – 2015 – PRVA OBRAVNAVA

Točka 7. Volitve in imenovanja:

7.1  Predlog za podelitev priznanj Občine Jesenice v letu 2016
7.2  Predlog za imenovanje direktorja Gledališča Toneta Čufarja Jesenice

Točka 8. Predlog soglasja k Programu dela s finančnim načrtom Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2016

Točka 9. Predlog Programa dela Občinskega sveta za leto 2016

Točka 10. Poročila Nadzornega odbora:

10.1   Poročilo o opravljenem nadzoru investicije: Cesta odlagališče Mala Mežakla - OB041-13-0004
10.2   Poročilo o opravljenem nadzoru področja proračunske porabe 18 - področje  kulture, športa in nevladnih organizacij občine Jesenice v letu 2014
10.3   Poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice

Točka 11. Informacije, vprašanja in pobude

Dodatne informacije

 • Datum / Čas: dd. mmmm 2016 / 17. uri
 • Kraj: sejna soba Občine Jesenice
Prebrano 2691 krat Nazadnje urejano na petek, 23 junij 2017 11:44