Javna naročila

nov  2016 10

Javno naročilo Osnovna šola Toneta Čufarja - energetska sanacija strehe in fasade

Predmet javnega naročila je Osnovna šola Toneta Čufarja - energetska sanacija strehe in fasade, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki.

V okviru predmetnega javnega naročila se naroča izvedba investicijskega vzdrževanja, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki.

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/2015), OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila.

Predmet javnega naročila je: Osnovna šola Toneta Čufarja - energetska sanacija strehe in fasade.

Delitev naročila na sklope: naročilo se oddaja celovito, ni sklopov.

Skrbno preverite, da ste prejeli celotno razpisno dokumentacijo in da ste na ta način seznanjeni z vsemi zahtevami naročnika.

Naročnik si pridržuje pravico, da pogodbe z izvajalcem razpisanih del ne podpiše, dokler in v kolikor ne bo izdana Odločba o dodelitvi sredstev iz Evropskega kohezijskega sklada. Ponudnik ne more zahtevati nobenega povračila stroškov, ki jih je imel v zvezi s pripravo in dostavo njegove ponudbe v primeru, če naročnik iz navedenih razlogov naročilo prekine oziroma prekliče.

 

Naročnik je predvidel, da se bo javno naročilo izvedlo skladno z načrtovanim terminskim načrtom: Stadij postopka

Datumi

Rok za postavitev vprašanj

do 14.11.2016 do 09:00

Rok za predložitev ponudb

do 21.11.2016 do 09:00

Odpiranje ponudb

21.11.2016 ob 10:00


Več o razpisu si preberite v spodaj priloženi razpisni dokumentaciji.

Dodatne informacije

  • Veljavno od: 10.11.2016
  • Veljavno do: 21.11.2016 do 9:00
Prebrano 2294 krat Nazadnje urejano na petek, 17 februar 2017 09:37