Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

sep  2015 18

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Številka: 478-62/2014

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Jesenice objavlja naslednjo

 NAMERO

Občina Jesenice bo s kupcem sklenila neposredno pogodbo o prodaji nepremičnin s parc. št. 405/10 in 405/11, obe k.o. 2172 Hrušica.

Neposredna pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

 

OBČINA JESENICE
ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Prebrano 1531 krat

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave