Javne objave

sep  2015 29

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine s parc. št. 41/0 k.o. 2172 Hrušica

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS št. 86/2010 in spremembe) in 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

 N A M E R O

Občina Jesenice, ki je po stanju Informacijskega sistema eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije lastnica nepremičnine (stavbnega zemljišča) s parc. št. 41/0 k.o. 2172 Hrušica (ID 5232627), ID znak 2172-41/0-0, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine (stavbnega zemljišča) s parc. št. 41/0 k.o. 2172 Hrušica.

 Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

OBČINA JESENICE
ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Številka: 478-39/2014

Prebrano 1640 krat

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave