Javne objave

jan  2016 15

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Jesenice objavlja naslednjo

NAMERO

Občina Jesenice bo sklenila neposredno pogodbo o menjavi nepremičnin s parc. št. 720/11 in 153/65, obe k.o. 2176 Blejska Dobrava.

Neposredna pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

Številka: 371-116/2014

ŽUPAN OBČINE JESENICE
Tomaž Tom Mencinger

Prebrano 1383 krat