Javne objave

feb  2016 10

Namera o sklenitvi služnostne pogodbe

Številka: 478-23/2016

Občina Jesenice, na podlagi tretjega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list  RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), objavlja naslednjo:

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Občina Jesenice objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi neprave stvarne služnosti na nepremičninah s parc. št.  798/0 k.o. 2178 Koroška Bela (ID 4517430), 803/0 k.o. 2178 Koroška Bela (ID 2178415) in 792/0 k.o. 2178 Koroška Bela (ID 3011560).

Predmet pogodbe bo ustanovitev služnostne pravice dostopa (peš hoje in vožnje), uporabe, gradnje, obratovanja, vzdrževanja, nadzora in obnove KKS omrežja.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od dneva objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

 

OBČINA JESENICE
ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Prebrano 1776 krat