Javne objave

apr  2016 04

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo več neprimičnin k.o. Dovje

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS, št. 86/2010 in spremembe) in 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo

N A M E R O


Občina Jesenice, ki je po stanju Informacijskega sistema eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije lastnica nepremičnin s parc. št. 490/179, 490/180, 490/183, 490/184, 490/185, 490/186, 490/187, 490/188, 490/189, 490/190, 490/191, 490/192 in 490/193 vse k.o. 2171 - Dovje, objavlja namero o sklenitvi neposrednih pogodb za prodajo nepremičnin s parc. št. 490/179, 490/180, 490/193, 490/184, 490/185, 490/186, 490/187, 490/188, 490/189, 490/190, 490/191, 490/192 in 490/193 vse k.o. 2171 - Dovje.

Pogodbe bodo sklenjene po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.


OBČINA JESENICE
ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Številke: 478-14/2016, 478-13/2016, 478-12/2016, 478-11/2016, 478-10/2016, 478-9/2016, 478-8/2016, 478-7/2016, 478-6/2016, 478-5/2016, 478-4/2016, 478-3/2016, 478-99/2013

Prebrano 1644 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 04 april 2016 14:57