Javne objave

maj 2016 06

Namera o sklenitvi služnostne pogodbe Elektro Gorenjska

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in spr.) in tretjega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spr.), Občina Jesenice objavlja naslednjo:
n a m e r o

Občina Jesenice, kot lastnica nepremičnine s parc. št. 164/1 k.o. 2175 – Jesenice (ID 2866812) objavlja namero, da bo s podjetjem ELEKTRO GORENJSKA d.d, Kranj sklenila služnostno pogodbo za potrebe izgradnje, uporabe in vzdrževanja NN omrežja na zemljišču s parc. št. 164/1 k.o. 2175 – Jesenice.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

Številka: 478-46/2016
OBČINA JESENICE
Župan
TOMAŽ TOM MENCINGER
Prebrano 1675 krat Nazadnje urejano na petek, 06 maj 2016 07:28