Javne objave

Jun  2016 27

Namera o oddaji poslovnega prostora v uporabo

Občina Jesenice, kot lastnica poslovnega prostora v objektu Cesta maršala Tita 9, Jesenice, v skladu z 53. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011 in spr.), objavlja namero, da bo del poslovnega prostora v objektu Cesta maršala Tita 9, Jesenice oddala v uporabo in sicer s sklenitvijo neposredne pogodbe.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

Številka: 3528-8/2016       

OBČINA JESENICE
ŽUPAN
TOMAŽ TOM MENCINGER

Prebrano 1666 krat Zadnja sprememba Petek, 12. Avgust 2016, 09:42