Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

avg 2016 25

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe – prodaja nepremičnine

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS, št. 86/2010 in spremembe) in 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo

N A M E R O

Občina Jesenice, ki je po stanju Informacijskega sistema eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije lastnica poslovnega prostora z ident. št. 2175-667-51, v izmeri 15,7 m2, na naslovu Cesta maršala Tita 22, Jesenice, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine z ident. št.  2175-667-51, v izmeri 15,7 m2, k.o. 2175 – Jesenice, na naslovu Cesta maršala Tita 22,  Jesenice.  

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

 

   OBČINA JESENICE
   ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Številke: 3528-22/2016

Prebrano 2121 krat

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave