Javne objave

Okt 2016 04

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe – prodaja nepremičnine

Na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Jesenice objavlja naslednjo

NAMERO

Občina Jesenice bo s kupcem sklenila neposredno pogodbo o prodaji nepremičnin s parc. št. 1940/6 in 1940/7, obe k.o. 2176 Blejska Dobrava.

Neposredna pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

 

Številka: 478-58/2016

ŽUPAN OBČINE JESENICE
Tomaž Tom Mencinger

Prebrano 1361 krat