Javne objave

nov  2016 29

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010 s spremembami) in 1. odstavka 40. člena ter 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011 s spremembami), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

 

N A M E R O

 

Občina Jesenice, ki je po stanju Informacijskega sistema eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije lastnica nepremičnine s parc. št. 263/5 k.o. 2172 - HRUŠICA (ID 5243348), ID znak 2172-263/5-0, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine s parc. št. 263/5 k.o. 2172 - HRUŠICA (ID 5243348), ID znak 2172-263/5-0.

 

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

 

   OBČINA JESENICE
   ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Številka: 478-72/2015

Prebrano 1656 krat

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave