Javne objave

dec  2016 08

Namera o ustanovitvi služnostne pogodbe

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in spr.) in tretjega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spr.), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

NAMERO

Občina Jesenice kot lastnica nepremičnin s parc. št. 533/5 k.o. 2175 – JESENICE (ID 3706728) in s parc. št. 533/27 k.o. 2175 – JESENICE (ID 180455) objavlja namero, da bo z družbo ELEKTRO GORENJSKA, d.d iz Kranja sklenila služnostno pogodbo za potrebe izgradnje, uporabe in vzdrževanja NN električnega voda na zemljiščih s parc. št. 533/5 in s parc. št. 533/27, vse k.o. 2175 – JESENICE, zaradi oskrbe večstanovanjske stavbe na naslovu Cesta maršala Tita 85, Jesenice.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15- dnevnega roka od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

Številka: 478-94/2016

OBČINA JESENICE
Župan
TOMAŽ TOM MENCINGER

Prebrano 1395 krat Nazadnje urejano na četrtek, 08 december 2016 16:25