Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

dec  2016 23

Javno naznanilo o razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Jesenice za leto 2017

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, na podlagi 218.c in 218.č člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 102/2004 in spr.) objavlja

 

Javno naznanilo
o razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Jesenice za leto 2017

 

Podatki za odmero nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča, s katerimi razpolaga Občina Jesenice, bodo na vpogled vsem lastnikom stavb in delov stavb ter lastnikom zemljiških parcel, ki so po določbah Zakona o graditvi objektov zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča.

Razgrnitev podatkov bo v prostorih Oddelka za okolje in prostor Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, soba P8, v času od 9 do 13 ure in sicer za:

  • fizične osebe: ponedeljek, sreda in petek
  • pravne osebe: torek in četrtek – po predhodnem dogovoru

od 4.1.2017 do vključno 20.1.2017

 

V odprtem roku razgrnitve podatkov Občina Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, na istem naslovu sprejema od zavezancev tudi nove podatke. Zavezanci so po 14. členu Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje občine Jesenice (Ur.list. RS, št.46/2008 in spr.) dolžni pristojni strokovni službi občinske uprave posredovati registracijske podatke najkasneje v petnajstih dneh po nastanku obveznosti plačevanja nadomestila in v istem roku tudi vse druge spremembe v zvezi z lastništvom oziroma uporabo ter površino zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča, površino ter komunalno opremljenostjo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča.

 

Številka : 422-74/2016     
Datum: 22.12.2016

                                                                    Tomaž Tom Mencinger l.r.
                                                                ŽUPAN

Prebrano 2033 krat Nazadnje urejano na petek, 10 februar 2017 10:35

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave