Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

dec  2016 20

Namera o sklenitvi pogodbe o brezplačni uporabi poslovnega prostora

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in spremembe) in 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

 

Občina Jesenice, ki je po stanju Informacijskega sistema eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije lastnica poslovne stavbe na naslovu Cesta železarjev 6, Jesenice, objavlja namero, da bo s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, sklenila Pogodbo o brezplačni uporabi poslovnega prostora in sicer za poslovni prostor v navedeni stavbi – izvajanje dejavnosti skladove območne izpostave.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

  OBČINA JESENICE
   ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Številka: 3528-23/2016

Prebrano 2453 krat

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave