Javne objave

mar  2017 16

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe – prodaja nepremičnine

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010 s spremembami) in 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011 s spremembami), OBČINA JESENICE objavlja naslednje:

N A M E R E

OBČINA JESENICE, ki je zemljiškoknjižna lastnica nepremičnine z ID znakom:

  • parcela 2175 1602/51 (Številka: 478-108/2016);
  • parcela 2175 1602/56 (Številka: 478-103/2016);
  • parcela 2175 1602/59 in parcela 2175 1602/60 (Številka: 478-109/2016);
  • parcela 2175 1602/61 (Številka: 478-12/2015);
  • parcela 2175 1602/62 (Številka: 478-7/2015);
  • parcela 2175 1602/63 (Številka: 478-43/2015);

objavlja namere o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo zgoraj navedenih nepremičnin.

Pogodbe bodo sklenjene po preteku roka 15 dni od objave teh namer na spletni strani OBČINE JESENICE.

   OBČINA JESENICE
   ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Prebrano 1252 krat