Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

apr  2017 13

Namera o sklenitvi služnostne pogodbe

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010 s spremembami) in tretjega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spr.), OBČINA JESENICE objavlja naslednjo:

N A M E R O

OBČINA JESENICE, ki je zemljiškoknjižna lastnica nepremičnine z ID znakom:

  • parcela 2175 1983/1,

objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe za potrebe izgradnje, uporabe in vzdrževanja kabelske kanalizacije in uvodnega jaška na zgoraj navedeni nepremičnini.

Služnostna pogodba bo sklenjena po preteku 15- dnevnega roka od objave te namere na spletni strani OBČINE JESENICE.

 

Številka: 478-33/2017

 

OBČINA JESENICE
Župan
TOMAŽ TOM MENCINGER

Prebrano 1716 krat

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave