Javne objave

jun  2017 06

Namera o ustanovitvi služnostne pravice

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in spr.) in tretjega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spr.), OBČINA JESENICE objavlja naslednjo

NAMERO:

OBČINA JESENICE kot lastnica služeče nepremičnine z ID znakom parcela 2175 2057/2 objavlja namero, da bo z družbo ELEKTRO GORENJSKA, d.d iz Kranja sklenila služnostno pogodbo, ki obsega dostop, uporabo in vzdrževanje dostopne poti do transformatorske postaje na gospodujoči nepremičnini z ID znakom parcela 2175 2057/3.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15- dnevnega roka od objave te namere na spletni strani OBČINE JESENICE.

Številka: 478-71/2010

OBČINA JESENICE
Župan
TOMAŽ TOM MENCINGER

Prebrano 1618 krat

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave