Javne objave

avg 2017 04

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine

Številka: 478-99/2016

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010 in spremembe) in prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Občina Jesenice, ki je po stanju Informacijskega sistema eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, lastnica nepremičnine s parc. št.  902/56, k.o. 2175 Jesenice, v izmeri 205 m2, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo te nepremičnine Zemljišče se nahaja v poslovno industrijski coni Fiprom na območju Stare Save.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

OBČINA JESENICE
ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger


Prebrano 1634 krat

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave