Javne objave

sep  2017 20

Namera o sklenitvi služnostne pogodbe

Številka: 478-80/2017
Datum: 20. 9. 2017

 

Občina Jesenice, na podlagi tretjega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list  RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), objavlja naslednjo:

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Občina Jesenice objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi neprave stvarne služnosti na nepremičninah s parc. št.  421 in 425 obe k.o. 2175 Jesenice.

Predmet pogodbe bo ustanovitev služnostne pravice dostopa (peš hoje in vožnje), uporabe, gradnje, obratovanja, vzdrževanja, nadzora in obnove telekomunikacijske kanalizacije.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od dneva objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

OBČINA JESENICE
ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Prebrano 1676 krat

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave