Javne objave

okt 2017 09

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem nepremičnine

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010 in spremembe) ter 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

 

N A M E R O

Občina Jesenice, ki je lastnica kletnega prostora v večstanovanjski stavbi na naslovu Cesta maršala Tita 9, Jesenice objavlja namero, da bo s Slobodanko Georgiev, Cesta maršala Tita 9, 4270 Jesenice sklenila najemno pogodbo za uporabo navedenega kletnega prostora, in sicer za nedoločen čas.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

 

           Občina Jesenice
         Župan
      Tomaž Tom Mencinger

Prebrano 1628 krat

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave