Javne objave

jun  2018 15

Dopolnitev razpisne dokumentacije Javnega razpisa o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice v letu 2018

Razpisna dokumentacija Javnega razpisa o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice v letu 2018 št. 302-3/2018, ki je bil dne 27.3.2018 objavljen na spletni strani www.jesenice.si in sprememba z dne 9.4.2018 , se dne 15.6.2018 dopolni.

1. Dopolnitev razpisne dokumentacije z obrazcem ˝11. Soglasje o uporabi osebnih podatkov˝.

    V razpisno dokumentacijo se doda obrazec ˝11. Soglasje o uporabi osebnih podatkov˝, ki je obvezen del vloge za vse vloge prijaviteljev za vse ukrepe. 

2. Besedilo javnega razpisa ˝1. Besedilo javnega razpisa˝

    V besedilo javnega razpisa (točke III, VI, VII, VIII, IX, X) se doda besedilo ˝11. Soglasje o uporabi osebnih podatkov˝.

3. Dopolnitev dokumenta ˝7 Merila za vrednotenje vlog 2018˝

    Ukrep Sofinanciranje stroškov oživljanja in ureditve poslovnih prostorov in obratov

    Pri lokaciji izvajanja ukrepa za 4 točke, se doda hišne številke Cesta maršala Tita od št. 51 do vključno 68A.

4. Dopolnitev dokumenta ˝8 Vzorec pogodbe o sofinanciranju za vse ukrepe˝

7. člen

    V prvi odstavek 7. člena vseh pogodb o sofinanciranju za vse ukrepe se doda stavek:

    ˝Pogodbeni stranki morata vse podatke in spremembe, ki lahko vplivajo na obveznosti iz te pogodbe, sporočiti v roku 10 dni od nastanka.˝

 

Celotna razpisna dokumentacija s popravkom in dopolnitvami je objavljena na

http://www.jesenice.si/za-obcana/javna-narocila-razpisi-objave/javni-razpisi/item/18311

Prebrano 972 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 16 julij 2018 08:00