Javne objave

nov  2019 04

Namera o sklenitvi neposrednih pogodb za prodajo nepremičnin

Opr. št.:  478-65/2016

Občina Jesenice na podlagi 9. in 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti1, v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti2, objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNIH POGODB
za prodajo nepremičnin

 

  • z ID znakom: parcela 2171 490/201, v izmeri 93 m2; najnižja ponudbena cena je 1.325,25 EUR;
  • z ID znakom: parcela 2171 490/202, v izmeri 94 m2; najnižja ponudbena cena je 1.339,50 EUR;
  • z ID znakom: parcela 2171 490/205, v izmeri 140 m2; najnižja ponudbena cena je 2.128,00 EUR;
  • z ID znakom: parcela 2171 490/206, v izmeri 168 m2; najnižja ponudbena cena je 2.553,60 EUR;
  • z ID znakom: parcela 2171 490/162, v izmeri 181 m2; najnižja ponudbena cena je 3.801,00 EUR;
  • z ID znakom: parcela 2171 490/207, v izmeri 139 m2; najnižja ponudbena cena je 2.376,90 EUR;
  • z ID znakom: parcela 2171 490/209, v izmeri 58 m2; najnižja ponudbena cena je 1.046,90 EUR in
  • z ID znakom: parcela 2171 490/211, v izmeri 78 m2; najnižja ponudbena cena je 1.482,00 EUR;

Rok za sprejem ponudb je 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice. Prijava se odda na priloženem obrazcu v sprejemni pisarni Občine Jesenice, pisno na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice ali po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Upoštevane bodo vse prijave, dostavljene na sedež Občine Jesenice do izteka 20- dnevnega roka od objave predmetne namere, prijave, ki bodo v navedenem roku prispele pisno na naslov ali na elektronski naslov oz. bodo oddane na pošto s priporočeno poštno pošiljko najkasneje zadnji dan poteka roka objave namere.    

V primeru izraženega interesa več ponudnikov bodo opravljena pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla in bodo prodajne pogodbe sklenjene z najugodnejšim ponudnikom.

Prodajne pogodbe bodo sklenjene po poteku roka najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice. Kupnina mora biti plačana v roku 8 dni od izdaje računa, rok za plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pogodbe. Poleg kupnine je kupec zavezan plačati tudi stroške davka na promet nepremičnin, strošek notarske overitve podpisa prodajalca ter stroške vpisa v zemljiško knjigo v njegovo korist.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetih razpolaganja je Gaja Potočnik, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., 045 869 298.

Organizator si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

OBČINA JESENICE
ŽUPAN
Blaž Račič


1. Uradni list RS, št. 11/18, 79/18.
2. Uradni list RS, št. 31/18.

Prebrano 869 krat Nazadnje urejano na torek, 05 november 2019 09:15