Javne objave

jan  2020 15

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem dela nepremičnin

Opr. št.:               478-2/2020

V skladu z devetim in 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti1, 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti2, v povezavi s 57. členom ZSPDSLS-1,

ter na podlagi vloge šole vožnje BORTAN ŽAGAR & Co. d.o.o. iz Kamnika, Občina Jesenice objavlja naslednjo

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE
za najem dela nepremičnin:

oddaja se južni del nepremičnin z ID znaki: parcela 2175 1401/1, 1401/8 in 1401/9 s skupno površino cca. 3.700 m2, kot je razvidno iz priložene grafike. Najnižja ponudbena cena znaša 296,00 EUR mesečno. DDV se v skladu z 2. točko prvega odstavka 44. člena ZDDV-13 ne obračuna.

Rok za izjavo o interesu je 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice. Prijava se odda na priloženem obrazcu v prostorih Občine Jesenice, pisno na naslov Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice ali po elektronski pošti na naslova: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. oz. Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Upoštevane bodo vse prijave, dostavljene na sedež Občine Jesenice do izteka 20- dnevnega roka od objave predmetne namere, prijave, ki bodo v navedenem roku prispele pisno na naslov ali na elektronska naslova oz. bodo oddane na pošto s priporočeno poštno pošiljko najkasneje zadnji dan poteka roka objave te namere.

Najemna pogodba bo sklenjena po poteku roka najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice. Najemnina se plačuje enkrat mesečno, za pretekli mesec. Pravočasno in celotno plačilo najemnine je bistvena sestavina pogodbe.

Organizator si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

Vse dodatne informacije o predmetu razpolaganja so na voljo pri Gaji Potočnik, Oddelek za okolje in prostor.                                                                                  

OBČINA JESENICE
Blaž Račič
ŽUPAN


1. Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, v nadaljevanju ZSPDSLS-1.
2. Uradni list RS, št. 31/18.
3. Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19 in 72/19).

Prebrano 671 krat Nazadnje urejano na sreda, 15 januar 2020 16:17