Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

maj 2020 18

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Številka:             478-83/2018

Občina Jesenice na podlagi 5., 9., 65. in 52. člena, v povezavi s 57. členom, Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18), ter 19. člena, v povezavi z 20. členom, Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in na podlagi vloge JAVNE AGENCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNOST PROMETA, Kotnikova ulica 19A, 1000 Ljubljana, objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

za oddajo v najem dela nepremičnine z ID znakom: parcela 2175 1401/5, za potrebe postavitve nezahtevnega objekta (zabojnik) v izmeri 6,00 x 2,4 m, ki je na priloženi grafiki skiciran z rdečo barvo, in sicer za shranjevanje pripomočkov,  potrebnih za preverjanje znanja iz tehnike vožnje.

Izhodiščna, najnižja, višina letne najemnine za najem dela nepremičnine znaša 12,00 EUR/m2.

Rok za podajo ponudbe zainteresiranih ponudnikov je 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice. Prijava se odda na priloženem obrazcu v sprejemni pisarni Občine Jesenice, pisno na naslov: Občina Jesenice, cesta železarjev 6, 4270 Jesenice ali po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Upoštevane bodo vse prijave, dostavljene na sedež Občine Jesenice do izteka 20- dnevnega roka od objave predmetne namere, prijave, ki bodo v navedenem roku prispele pisno na naslov ali na elektronski naslov Občine Jesenice oz. bodo oddane na pošto s priporočeno poštno pošiljko najkasneje zadnji dan poteka roka objave namere.    

V primeru izraženega interesa več ponudnikov bodo opravljena pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla in bo najemna pogodba sklenjena z najugodnejšim ponudnikom.

Najemna pogodba bo sklenjena po poteku roka najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice, najemno razmerje, sklenjeno za nedoločen čas z odpovednim rokom en mesec, pa bo vpisano v Zemljiško knjigo. Najemnina se plačuje letno vnaprej, v roku 8 dni od izdaje računa, pravočasno plačilo celotne letne najemnine je bistvena sestavina pogodbe. Poleg najemnine je najemnik zavezan plačati tudi strošek notarske overitve podpisa najemodajalke ter stroške vpisa v zemljiško knjigo v njegovo korist.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetu ravnanja z nepremičnim premoženjem osebe javnega prava je Matej Smukavec, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., tel. št.: 04 5869 280.

Upravljavec si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

      OBČINA JESENICE
   ŽUPAN
Blaž Račič

Prebrano 988 krat

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave