Javne objave

sep  2020 25

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Številka: 478-27/2015
Datum: 25.9.2020

Občina Jesenice na podlagi 9. in 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

za prodajo naslednjih nepremičnin:

  • nepremičnina z ID znakom: parcela 2172 317/5, v izmeri 11 m2; najnižja ponudbena cena znaša 176,00 EUR,
  • nepremičnina z ID znakom: parcela 2172 317/6, v izmeri 35 m2; najnižja ponudbena cena znaša 560,00 EUR in
  • nepremičnina z ID znakom: parcela 2172 422/4, v izmeri 19 m2; najnižja ponudbena cena znaša 304,00 EUR.

Nepremične se prodajajo skupaj in dejansko v naravi predstavlja dostopno pot do nepremičnin z ID znakom: parcela 2172 326 in parcela 2172 327, ki sta v zasebni lasti. Nepremičnine se prodajajo za namen, kot ga dejansko že imajo v naravi (dostopna pot).

Rok za oddajo izjave o interesu oziroma rok za podajo ponudbe (obrazec je priloga namere) je 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice. Izjava se odda na priloženem obrazcu v sprejemni pisarni Občine Jesenice, pisno na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice ali po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Kot pravočasne se bodo štele vse izjave, dostavljene na sedež Občine Jesenice do izteka 20 - dnevnega roka od objave predmetne namere, in izjave, ki bodo v navedenem roku prispele pisno na naslov ali na elektronski naslov oz. bodo oddane na pošto s priporočeno poštno pošiljko najkasneje zadnji dan poteka roka objave namere.  Nepravočasne izjave  se v nadaljnjem postopku ne bodo upoštevale. 

V primeru izraženega interesa več oseb bodo opravljena pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla.

Prodajna pogodba bo sklenjena po poteku roka najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice. Kupnina mora biti plačana v roku 15 dni od izdaje računa, rok za plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pogodbe. Poleg kupnine je kupec zavezan plačati tudi stroške davka na promet nepremičnin, strošek notarske overitve podpisa prodajalca ter stroške vpisa v zemljiško knjigo v njegovo korist.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetu razpolaganja je Matej Smukavec, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., tel. št. (04) 5869 280.

Občina Jesenice si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

OBČINA JESENICE 
ŽUPAN
Blaž Račič

Prebrano 120 krat