Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

feb  2021 24

Javno naznanilo o razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Jesenice za leto 2021

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, na podlagi 218.c in 218.č člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 - odl. US, 46/04 - ZRud-A, 47/04, 41/04 - ZVO-1, 45/04 - ZVZP-A, 62/04 - odl. US, 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 111/05 - odl. US, 93/05 - ZVMS, 120/06 - odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 76/10 - ZRud-1A, 20/11 - odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 - ZDavNepr, 22/14 - odl. US, 19/15, 66/17 in 61/17 - GZ) objavlja

 

JAVNO NAZNANILO

o razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Jesenice za leto 2021

 

Podatki za odmero nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča, s katerimi razpolaga Občina Jesenice, bodo na vpogled vsem lastnikom stavb in delov stavb ter lastnikom zemljiških parcel, ki so zavezanci za plačilo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča na območju občine Jesenice.

Povpraševanje za vpogled v podatke bo potekalo preko elektronske pošte na naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. z naslovom »NUSZ«, z navadno pošto na naslov Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice s pripisom »NUSZ«, in na telefonski številki 045 869 221,

in sicer od 1. marca 2021 do vključno 12. marca 2021.

Če se zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo zazidanega ali nezazidanega stavbnega zemljišča s podatki ne strinja, mora v roku enega meseca, od javnega naznanila, predlagati vpis novih podatkov ali predlagati vpis sprememb podatkov pri pristojnih organih, ki vodijo  evidenco nepremičnin, skladno s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin.

V odprtem roku razgrnitve podatkov Občina Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, na istem naslovu sprejema od zavezancev tudi nove podatke. Zavezanci so po 14. členu Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje občine Jesenice (Ur.list. RS, št.46/2008 in spr.) dolžni pristojni strokovni službi občinske uprave posredovati registracijske podatke najkasneje v petnajstih dneh po nastanku obveznosti plačevanja nadomestila in v istem roku tudi vse druge spremembe v zvezi z lastništvom oziroma uporabo ter površino zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča, površino ter komunalno opremljenostjo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča.

Blaž Račič, l.r.
ŽUPAN

Številka: 422-6/2020

Prebrano 856 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 22 marec 2021 13:57

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave