Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

feb  2021 16

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo več nepremičnin

Številka: 478-10/2021

Občina Jesenice na podlagi 9. in 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

za prodajo naslednjih nepremičnin:

  • nepremičnina z ID znakom: parcela 2175 902/228, v izmeri 303 m2; najnižja ponudbena cena znaša 18.180,00 EUR,
  • nepremičnina z ID znakom: parcela 2175 902/229, v izmeri 327 m2; najnižja ponudbena cena znaša 19.620,00 EUR in
  • nepremičnina z ID znakom: parcela 2175 902/230, v izmeri 304 m2; najnižja ponudbena cena znaša 18.240,00 EUR.
  • nepremičnina z ID znakom: parcela 2175 902/231, v izmeri 329 m2; najnižja ponudbena cena znaša 19.740,00 EUR,
  • nepremičnina z ID znakom: parcela 2175 902/232, v izmeri 303 m2; najnižja ponudbena cena znaša 18.180,00 EUR,

Nepremične se prodajajo skupaj in dejansko v naravi predstavljajo dvorišče - parkirišče z vrisanimi parkirnimi mesti neposredno ob poslovni stavbi na naslovu Cesta Franceta Prešerna 63 in 65, v poslovni coni FIPROM. Nepremičnine se prodajajo za namen, kot ga dejansko že imajo v naravi (parkirišče).

Rok za oddajo izjave o interesu oziroma rok za podajo ponudbe (obrazec je priloga namere) je 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice. Izjava se odda na priloženem obrazcu v sprejemni pisarni Občine Jesenice, pisno na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice ali po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Kot pravočasne se bodo štele vse izjave, dostavljene na sedež Občine Jesenice do izteka 20 - dnevnega roka od objave predmetne namere, in izjave, ki bodo v navedenem roku prispele pisno na naslov ali na elektronski naslov oz. bodo oddane na pošto s priporočeno poštno pošiljko najkasneje zadnji dan poteka roka objave namere.  Nepravočasne izjave  se v nadaljnjem postopku ne bodo upoštevale. 

V primeru izraženega interesa več oseb bodo opravljena pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla.

Prodajna pogodba bo sklenjena po poteku roka najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice. Kupnina mora biti plačana v roku 15 dni od izdaje računa, rok za plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pogodbe. Poleg kupnine je kupec zavezan plačati tudi stroške davka na promet nepremičnin, strošek notarske overitve podpisa prodajalca ter stroške vpisa v zemljiško knjigo v njegovo korist.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetu razpolaganja je mag. Vera Djurić Drozdek Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .

Občina Jesenice si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

OBČINA JESENICE 
ŽUPAN
Blaž Račič

Prebrano 1341 krat Nazadnje urejano na torek, 16 februar 2021 14:38

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave