Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

okt 2021 26

Javni poziv promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za javno-zasebno partnerstvo za projekt

Predmet javnega poziva promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za sklenitev javno-zasebnega partnerstva je izvedba projekta Energetska sanacija pokopališkega objekta Blejska Dobrava ter njeno upravljanje.

Občina Jesenice poziva vse zainteresirane pravne in fizične osebe (v nadaljevanju: promotor) k podaji vlog o zainteresiranosti za projekt javno - zasebnega partnerstva za izvedbo projekta »Energetska sanacija pokopališkega objekta Blejska Dobrava ter njeno upravljanje« v okviru katerega je predvidena:

  • prizidava – nadkritje dela uvozne rampe v klet,
  • energetska sanacija celotnega objekta,
  • prilagoditev objekta glede dostopnosti za funkcionalne ovirane osebe,
  • sprememba namembnosti dela objekta,
  • preureditev notranjosti objekta in
  • izdelava novih stopnic in podpornega zidu ter nadkritje dostopa v javne sanitarije na južni strani.

Predmet javnega poziva

Predmet javnega poziva promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za sklenitev javno-zasebnega partnerstva je izvedba projekta Energetska sanacija pokopališkega objekta Blejska Dobrava ter njeno upravljanje.

Objava javnega poziva

Predmetni javni poziv promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za javno-zasebno partnerstvo za projekt: »Energetska sanacija pokopališkega objekta Blejska Dobrava ter njeno upravljanje« je objavljen na spletni strani javnega partnerja Občine Jesenice in sicer na naslovu https://www.jesenice.si/.

Dodatna pojasnila

Pristojna oseba za dajanje informacij je Marko Markelj. Vsa vprašanja postavljajo zainteresirane osebe pisno, po pošti ali na e-naslov pristojne osebe Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Vprašanja lahko zainteresirane osebe postavljajo najkasneje do 30. 10. 2021 do 10:00 ure. Pristojna oseba bo pojasnila in odgovore objavila na spletni strani javnega partnerja.

Variante vlog o zainteresiranosti

Variantne vloge o zainteresiranosti so dopustne.

Izvedba predstavitvenih sestankov

Javni partner lahko po izvedenem odpiranju vlog organizira sestanke s promotorji, na katerih bodo imeli prijavitelji možnost dodatno predstaviti vsebino vloge o zainteresiranosti. Sestanki bodo vodeni z vsakim promotorjem ločeno. Termine sestankov bo javni partner uskladil naknadno.

Pravice promotorjev

Promotorji, ki bodo podali vlogo o zainteresiranosti za sklenitev javno-zasebnega partnerstva, bodo imeli v nadaljnjem postopku sklepanja javno-zasebnega partnerstva enake pravice kot drugi kandidati. S podajo vloge o zainteresiranosti se ne šteje, da je vlagatelj tudi kandidat v nadaljnjem postopku izbire zasebnega partnerja. V kolikor bodo v vlogi o zainteresiranosti za sklenitev javno-zasebnega partnerstva priloženi dokumenti, ki celovito predstavljajo pravne, ekonomske, tehnične, okoljevarstvene ali druge pogoje za izvedbo postopka ali pomenijo kakšno drugače izvirno idejno rešitev, lahko javni partner, skladno s predpisi, ki urejajo postopke javnih naročil oziroma javno – zasebno partnerstvo, odloči o njihovem odkupu ne glede na to, ali nadaljuje postopek za sklenitev javno-zasebnega partnerstva. Če javni partner na podlagi vloge zainteresirane osebe ne bo uvedel predhodnega postopka niti ne bo dosegel s promotorjem soglasja o odkupu dokumentov, mu bo dokumente vrnil. V tem primeru ohrani promotor vse pravice na dokumentih, priloženih v vlogi o zainteresiranosti za sklenitev javno-zasebnega partnerstva.

Rok in način oddaje vloge o zainteresiranosti

Vloge morajo prispeti na naslov javnega partnerja, Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice do roka za oddajo vlog.

Končni rok za oddajo vlog je 5. 11. 2021 do 09:00 ure. Vloge morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča javnega partnerja prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).

Pred potekom roka za oddajo vlog lahko promotor v pisni obliki kadarkoli spremeni ali umakne že oddano vlogo. Po izteku roka za oddajo vlog, promotorji ne morejo več spreminjati ali umikati vlog. Javno odpiranje vlog bo potekalo na naslovu javnega partnerja, dne 5. 11. 2021 ob 09:30 uri.

Vabimo Vas, da oddate svojo vlogo o zainteresiranosti.

 

Več o javnem pozivu v priloženem dokumentu.

Prebrano 690 krat Nazadnje urejano na petek, 05 november 2021 14:10

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave