Javne objave

okt 2021 22

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine

Opr. št.: 478-80/2018


Občina Jesenice na podlagi devetega in 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti1, v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti2, objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNIH POGODB
za prodajo nepremičnin:

  • z ID znakom: parcela 2175 626/8, v izmeri 35 m2; najnižja ponudbena cena je 875,00 EUR;
  • z ID znakom: parcela 2175 626/9, v izmeri 49 m2; najnižja ponudbena cena je 1.225,00 EUR;
  • z ID znakom: parcela 2175 626/10, v izmeri 19 m2; najnižja ponudbena cena je 475,00 EUR in
  • z ID znakom: parcela 2175 626/11, v izmeri 10 m2; najnižja ponudbena cena je 125,00 EUR.

ter


NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE
za menjavo nepremičnine:

  • z ID znakom: parcela 2175 626/12, z izmero 10 m2, v ocenjeni vrednosti 125,00 EUR.

Občina Jesenice predlaga menjavo z nepremičnino z ID znakom: parcela 2175 625/6, v izmeri 10 m2, v solasti fizičnih oseb in ocenjeno v vrednosti 125,00 EUR, iz razloga uskladitve pravnega stanja z dejanskim (v naravi gre za del obstoječe pešpoti).
Rok za sprejem ponudb je 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice. Prijava se odda na priloženem obrazcu v sprejemni pisarni Občine Jesenice, pisno na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice ali po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Upoštevane bodo vse prijave, dostavljene na sedež Občine Jesenice do izteka 20- dnevnega roka od objave predmetne namere, prijave, ki bodo v navedenem roku prispele pisno na naslov ali na elektronski naslov oz. bodo oddane na pošto s priporočeno poštno pošiljko najkasneje zadnji dan poteka roka objave namere.

V primeru izraženega interesa več ponudnikov bodo opravljena pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla in bodo pogodbe sklenjene z najugodnejšim ponudnikom.

Pogodbe bodo sklenjene po poteku roka najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice. Kupnina mora biti plačana v roku 8 dni od izdaje računa, rok za plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pogodbe. Poleg kupnine je nasprotna pogodbena stranka zavezana plačati tudi stroške davka na promet nepremičnin, strošek notarske overitve podpisa zastopnika Občine Jesenice ter stroške vpisa v zemljiško knjigo v njeno korist.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetih razpolaganja je Gaja Dolar, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., 045 869 298.

Organizator si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

Prebrano 448 krat Nazadnje urejano na petek, 05 november 2021 14:08

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave